Předškoláci

Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou povídat.

Maminky a tátové,

 nezapomínejte, že hra je pro každé dítě velmi důležitá. Nejenom že, kdo si hraje, nezlobí, ale také když si děti hrají, nenásilnou formou získávají vědomosti, rozvíjejí svou slovní zásobu a zároveň se učí komunikovat a spolupracovat. Hra je dobrý prostředek proti životní jednotvárnosti. A nám dospělým poskytuje dostatek příležitosti pozorovat reakce dětí na předem dohodnutá pravidla, jejich aktivitu, fantazii, nápaditost, tvořivost, zručnost a samostatnost.

 Současná doba je pro všechny náročná. Pro vás i pro vaše děti. Střídají se  období, kdy mohou děti trávit čas s námi ve školce s obdobími, které jim to neumožňují. Dobu, kterou jsou děti nuceny obejít se bez společných aktivit ve školce, chceme jim i vám alespoň trochu ulehčit a zpříjemnit. Využijte tento čas k hraní, povídání si a tvoření se svými dětmi. My se vám budeme snažit dodávat nápady a inspiraci pro různé aktivity. Při jejich realizaci s dětmi komunikujte, upřesňujte pravidla, vysvětlujte, čemu děti nerozumí, odpovídejte na případné nejasnosti, diskutujte nad vzniklými problémy, řešte vzniklé situace. Děti mohou hry a úkoly upravovat, přetvářet a zapracovat do jednotlivých aktivit i nápady vlastní. Rozvíjí si tak slovní fantazii a tvořivost.

Přejeme vám spoustu příjemných chvilek a těšíme se, až si o nich s dětmi popovídáme :-).

Distanční výuka je povinná pro všechny děti, které plní povinné vzdělávání, tj. pro všechny dětí, kterým je a nebo bude ve šk. roce 2020/2021 5 a více let.

  • off line výuka - plnění praktických úkolů dle nabídky viz. níže

Přikládáme náměty na aktivity pro děti:

Náměty nejen pro předškoláky

 Už jde léto
 
Posloucháme, povídáme: Zde Zde
 Zpíváme: Zde Zde Zde
 Řeč: Zde Zde
 Tvoříme: Zde Zde Zde
 Procvičujeme, přemýšlíme: Zde Zde Zde
 Grafomotorika: Zde
 Hrajeme si, cvičíme: Zde Zde

 Děti mají svátek
 
Posloucháme povídáme: Zde Zde Zde Zde
 Zpíváme: Zde
 Řeč: Zde
 Tvoříme: Zde
 Procvičujeme, přemýšlíme: Zde Zde Zde Zde
 Grafomotorika:
Zde Zde Zde
 
Hrajeme si, cvičíme: Zde Zde Zde Zde

Já a moje rodina:
Posloucháme, povídáme: 
zde
Zpíváme: 
zde
Tvoříme: 
zde
Procvičujeme, přemýšlíme: 
zde zde zde zde zde
Grafomotorika: 
zde
Hrajeme si, cvičíme: 
zde zde

Milí rodiče, bezplatný přístup je prodloužen do 31.5. 2021:

MIUč+ Zápis je tu  
MIUč+ Škola je tu   

Náměty nejen pro předškoláky

 Máme rádi zvířata
 Zpíváme: Zde Zde Zde
 Posloucháme, povídáme: Zde Zde Zde
 Tvoříme: Zde Zde Zde
 Vnímání a řeč: Zde Zde Zde Zde Zde Zde
 Procvičujeme, přemýšlíme: Zde Zde Zde Zde Zde Zde
 Grafomotorika: Zde Zde
 Hrajeme si
: Zde Zde

Tipy na videa, pracovní listy a další aktivity z ČT EDU:

  Logohrátky
 
Legrační angličtina
  Jaro dělá pokusy
 
Moje zahrádka
 
Čtení do ouška
 
Jarní zpívání
  Jogínci

Náměty nejen pro předškoláky

Jaro a Velikonoce
 
Posloucháme, povídáme: Zde Zde Zde Zde Zde
  Zpíváme: Zde Zde
  Tvoříme: Zde Zde Zde Zde
  Řeč: Zde Zde
  Grafomotorika: Zde Zde
  Procvičujeme, přemýšlíme: Zde Zde Zde Zde
  Hrajeme si:
Zde
 

Distanční výuka:

Vážky:

  1.3. - 5.3. téma: "Svět kolem nás"  zde
  8.3. - 12.3. téma:  "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát"  zde  zde zde 
 
15.3. - 19.3. téma: "Kniha" zde
 
22.3. - 26.3. téma: "Vítáme tě jaro"  zde zde  
 
29.3. - 1.4. téma: "Vítáme jaro"  zde
   6.4. - 9.4. téma: "Ahoj krtečku" zde  zde

Ještěrky:

   1.3. - 5.3. téma: "Cestou necestou 1."  zde   
  
8.3. - 12.3. téma: "Cestou necestou 2." zde    
  15.3. - 19.3. téma: "Vítání jara"  zde
     zde
  22.3. - 26.3. téma: "Jarní kytičky"   zde   zde 
  29.3. - 1.4. téma:
"Veselé Velikonoce"    zde    zde
   6.4. - 9. 4. téma: "Co se děje v trávě" zde
                           

Vodníci:

   1.3. - 5.3. téma: "Emoce"   zde   
  
8.3. - 12. 3. téma: "Emoce 2."  zde 
  
15.3. - 19.3. téma: "Emoce 3."  zde
  
22.3. - 26.3. téma: "Svátky jara - Vodní škola"  zde  
   
29.3. - 1.4. téma: "Jaro"  zde 
   6.4. - 9.4. téma: "Jarní svátky - aprílové dobrodružství" zde
  

Milí rodiče, připomínáme že:

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -  
Stránky jsou v rekonstrukci.