3. třída KAPŘÍCI t.č. +420 727 835 399

Šk.rok 2020/21


Třídní učitelky:
             
  • Bc. Petra Kovaříková
  • Sára Mičková

Na pořádek dbá:
  • Petra Kohanyi

O plná bříška se stará:
  • Kateřina Czesch

Fotografie třídního kolektivu:


Charakteristika třídy:

Ve třídě je zapsáno celkem 26 tříletých dětí, z toho 9 dívek a 17 chlapců. Všechny děti jsou nově příchozí.


 Záměr třídy:

Adaptace:

  • Zvládnou odloučení od rodičů
  • Orientovat se v novém prostředí, přizpůsobit se podmínkám a režimu dne v MŠ
  • Osvojit si sebeobsluhu, samostatnost, hygienu,úklidové činnosti, stolování
  • Začlenit se do kolektivu vrstevníků, osvojit si pravidla chování (k dětem, dospělým, třídní pravidla...)


 Básnička:


Od maminky k nám do školky

přišli noví kluci, holky,

s úsměvem na líci

do třídy KAPŘÍCI.

S otevřenou náručí

je tu hodně naučí:

Na  shledanou, dobrý den,

bez rozdílu říkat všem,

před jídlem si ruce mýt,

poděkovat, poprosit,

při kašli a při zívání

ústa zakrývat si dlaní,

protáhnou si ploutvičky,

zazpívat si písničky

a odehnat všechny stesky,

aby nám tu bylo hezky.Fotografie z akcí třídy:

Ahoj léto, ahoj prázdniny!


Červnové narozeniny u Kapříků


Dětský den-šup do lesa, jdeme ven!


Červen u Kapříků


Květen u Kapříků


Květnové narozeniny u Kapříků


My se doma nenudíme...

Karneval u Kapříků

Únorové narozeniny u Kapříků

Únor u Kapříků

Zimní olympiáda

Lednové narozeniny u Kapříků

Leden u Kapříků

Zimní radovánky

Ježíšek u Kapříků

Prosinec u Kapříků

Dárek pro Kapříky-moc děkujeme paní Klegové a Václavíkové

Listopad u Kapříků

Říjen u Kapříků

Canisterapie


Září u Kapříků

První dny ve školce

Narozeniny u Kapříků - září

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -  
Stránky jsou v rekonstrukci.