4. třída ŽABKY t.č. 601 574 500

Šk.rok 2020/21


Třídní učitelky:
 • Petra Šofranková
 • Dana Sýkorová
 • Marcela Mihalcová

Na pořádek dbá:

 • Renáta Perďochová

O plná bříška se stará:

 • Hana Podiuková

Fotografie třídního kolektivu:
 Charakteristika třídy:
Třída dětí 4letých. Třídu navštěvuje 27 dětí, z toho 17 dívek a 10 chlapců.


 Záměr třídy:
 • Adaptace nově nastupujících dětí na nové prostředí, začlenit se do kolektivu, poznat nové kamarády
 • Vést k uplatňování svých individuálních potřeb, přání a práv s ohledem na ostatní, učit děti přijímat a uzavírat kompromisy - řešit problém dohodou
 • Rozvoj kooperativních dovedností - spolupracovat s ostatními v "centrech aktivit", učit se být ostatním partnerem, společně řešit úkoly
 • Rozvoj řečových dovedností formou kolektivních logopedických chvilek - rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování
 • Rozvíjet pozitivní vztah ke všemu živému, vzbudit u dětí pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat pestrost přírody, získané zkušenosti, znalosti využít v tvořivých činnostech
 • Vést děti k ekologickému myšlení - třídění odpadů, péče o les, zahradu
 • Rozvíjet znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání o technickém prostředí, fixovat správné pracovní postupy a návyky

 Básnička:

Šikovnější už jsme ŽABKY,
pojďme spolu chytat kapky.
Spoustu věcí my už víme,
co se ještě naučíme?
Společně si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.
V kroužku mluvit, povídat
a přírodě pomáhat.
Tak už pojďte kluci, holky,
těšte se do naší školky.
.

Fotografie z akcí třídy:

Žabky, Kyklop a BaculkaŽabky v červnu


Na zahraděDětský den "V lese je krásně"

My se práce nebojíme


Žabky v květnu


My se doma nenudíme....

Karneval

Žabky v únoru

Jaro, léto, podzim,zima, to je celý rok...

Žabky v lednu

Adventní čas

Žabky v listopadu

"Strašidelný den"

"Týden se dřevem"

"Stromy, stromky, stromečky"

"Den stromů""Den s panem řezbářem"


"Celé Česko čte dětem"


Žabky v září


Slavnost ohně 1. - 17. 9. 2020

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -  
Stránky jsou v rekonstrukci.