6. třída VČELKY t.č. 702 010 919

Šk.rok 2020/21                                                       


Třídní učitelky:                                                         
  • Petra Šofranková
  • Jarmila Brenkusová
  • Markéta Machová

Asistent pedagoga:
  • Iveta Kristinová

Na pořádek dbá:

  • Renáta Perďochová

O plná bříška se stará:

  • Hana Podiuková

 Fotografie třídního kolektivu:

Charakteristika třídy:

Třída dětí 3-4letých. Ve třídě je celkem 22 dětí, 14 chlapců a 8 děvčat.

Záměr třídy:

  • navazovat kamarádské vztahy mezi dětmi
  • rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí
  • rozvoj řečových a vyjadřovacích schopností dětí 

Básnička:

Do školky se těšíme,
s radostí tam běžíme.
Čekají nás kamarádi,
hrajeme si spolu rádi.
Malujeme, kreslíme,
zpíváme a cvičíme,
stříháme a lepíme,
stavebnice stavíme.
Učíme se hodní být,
kamarády nezlobit.

 
Fotografie z akcí třídy:
Výlet 


Včelky v červnu


Hledání pokladu

Co se děje u Včelek


Narozeniny 


Včelky v květnu


My se doma nenudíme...


Karneval

Hrajeme si, cvičíme

Zima je prima

Včelky v lednu

Narozeniny

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -  
Stránky jsou v rekonstrukci.