7. třída JEŠTĚRKY 723 397 693

 • Třída se nachází na ZŠ Cihelní – odloučeném pracovišti MŠ

Šk.rok 2021/22                                                                              

 Třídní učitelky:                                                   
 • Silvie Buťáková
 • Blanka Rončáková


   Na pořádek dbá:

   • Eva Holubová

   Asistent pedagoga:
   • Jitka Kosařová

     Fotografie třídního kolektivu:


    Charakteristika třídy:
   Třídu navštěvuje 26 dětí - předškoláků - ve věku 5-6let, z toho jsou dvě děti s odloženou školní docházkou. Z celkového počtu je 14 děvčat a 12 chlapců.

    Hlavní záměr:

   • pomoc s adaptací na nové prostředí MŠ (změna budovy - odloučené pracoviště MŠ na ZŠ Cihelní) a přivyknutí změn s tím souvisejících - režim stravování v jídelně ZŠ, bezpečné chování a pohyb po budově .
   • v oblasti rozvoje se zaměříme na rozvoj znalostí a dovedností pro úspěšné zahájení školní docházky - rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost, pozornost, samostatnost v řešení problémů, respektování autority učitelky, ohleduplnost k ostatním, podporovat radost z nově poznaného a pozitivní postoj k učení se nových věcí. V neposlední řadě podporovat pozitivní klima ve třídě.


    Básnička:
   JEŠTĚRKY si říkáme,
   do školy se chytáme.
   Spoustu věcí učíme se,
   je to dřina - snažíme se.
   Písmena a číslice,
   čekají nás lavice.

    

    Fotografie z akcí třídy:

   Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

   Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

   Web: www.msurybnika.cz

   Email: ředitelkazástupkyně

   Školní jídelna: jídelna

   Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

   Mobil: 723 397 693

   Školní jídelna: 554 773 069

   wait x
   VievImg
     -  
   Stránky jsou v rekonstrukci.