7. třída VODNÍCI t.č. 723 397 693

 • Třída se nachází na ZŠ Cihelní – odloučeném pracovišti MŠ

Šk.rok 2020/21                                                                               

 Třídní učitelky:
 • Bc. Jana Kočařová
 • Bc. Dagmar Lengsfeldová


   Na pořádek dbá:

   • Eva Holubová

    Fotografie třídního kolektivu:


   Charakteristika třídy:

   Děti 5-6leté, ve třídě je  24 dětí, 13 chlapců a 11 děvčat.   Hlavní záměr:

   • Zaměříme se na zvyky a tradice, nové svátky, abychom lépe pochopili vnímání času, předávání zkušeností minulých generací do dnešních dnů.
   • Začleníme nenásilně do kolektivu nově nastupující děti, vytvoříme sjednocenou skupinu.
   • Zaměříme se na samostatnost, přizpůsobení se změnám při přechodu z MŠ  do školičky.
   • Vypracujeme společně další pravidla třídy, ve kterých budeme podporovat ohleduplnost, citlivost k druhým, spolupráci, orientaci na druhé, samostatnost, schopnost dokončit úkol.
   • Rozvineme u dětí hrubou a jemnou motoriku, zrakové vnímání a paměť, vnímání času a prostoru.
   • Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, souvislého vyjadřování a zlepšení výslovnosti.
   • Podpoříme fyzickou zdatnost, zdravý životní styl cvičením jógy, pobytem v sauně aj.
   • Vyzkoušíme přenést integrované bloky do přírody, zkusíme učit venku. Zaměříme se na ekosystémy - zahrada, louka, les v blízkém okolí mateřské školy.
   • Prožijeme všemi smysly celoroční ekoprogram: "JDEME NA TO OD LESA  - to je správná adresa".


   Básnička:
   Endele, bendele, tak i tak,
   vodníci si budou hrát,
   na honičky, na pohádky, 
   poletíme tam a zpátky.
   Spojíme se dohromady,
   máme tady kamarády.
     
    

   Fotografie z akcí třídy:

   Výprava na Uhlířský vrch   Týden radostí


   Den rodin 1

   Den rodin 2


   Ze života mravenců


   Jsme šikulové - pomáháme maminkám


   Planeta Země slaví


   Distanční výuka   Karneval


   Ten dělá to a ten zas tohle...


   Sportujeme


   Výprava do lesa


   Učíme se venku - Tři králové


   Rozdáváme dárky


   Vánoční čas


   Svátek stromů


   Ptačí ráno


   Podzim u Vodníků


   Svátek zvířat


   Farma Sosnová

   Sadařova naučná stezka


   Jdeme na to od lesa, to je správná adresa


   Představení Krejčíka Honzy


   Návštěva SVČ


   V září zase spolu


   Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

   Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

   Web: www.msurybnika.cz

   Email: ředitelkazástupkyně

   Školní jídelna: jídelna

   Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

   Mobil: 723 397 693

   Školní jídelna: 554 773 069

   wait x
   VievImg
     -  
   Stránky jsou v rekonstrukci.