8. třída JEŠTĚRKY t.č. 725 940 054

  • Třída se nachází na ZŠ Cihelní – odloučeném pracovišti MŠ           
Šk. rok 2020/21

Třídní učitelky:

  • Pavlína Ondrášková
  • Olga Jeklová

Na pořádek dbá:

  • Eva Holubová


 Fotografie třídního kolektivu:


Charakteristika třídy:

Třídu navštěvuje celkem 26 dětí, z toho je 16 chlapců a 10 děvčat. 8 dětí má odloženou školní docházku.

Hlavní záměr:

  • Rozvíjení schopností,znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti center aktivit a pozorování.
  • Učit děti vzájemně spolupracovat, domlouvat se v centrech aktivit - vytvářet dětem podnětná prostředí.
  • Komplexní příprava na vstup dětí do ZŠ.


Básnička:

JEŠTĚRKY SI ŘÍKÁME, DO ŠKOLY SE CHYSTÁME.

SPOUSTU VĚCÍ UČÍME SE, JE TO DŘINA, SNAŽÍME SE.

PÍSMENA A ČÍSLICE, ČEKAJÍ NÁS LAVICE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Fotografie z akcí třídy:

Výlet Farma Sosnová


Cesta za pokladem


Vzduch

 

Svátek maminek

Co se ukrývá v trávě


Den Země


Výroba ručního papíruZase spolu ve školceDistanční výuka Ještěrky v únoru

Karneval

Týden s vodou

 Návštěva dílny


Zimní radovánky


Vánoční čas


Na zahradě


Září u ještěrek
Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -  
Stránky jsou v rekonstrukci.