O nás - ve zkratce

Naše MŠ je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Bruntál. Je to škola s celodenním provozem. Je umístěna v hustě osídlené části města v blízkosti Kobylího rybníka, v těsné blízkosti se nachází základní škola. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada Součástí MŠ je školní jídelna. Má sedm tříd běžného typu, v budově MŠ je šest tříd, na odloučeném pracovišti ZŠ Bruntál Cihelní je jedna třída pro nejstarší děti. Více zde

Nejnovější aktuality

Oznámení zákonným zástupcům (6.9.2021)
 • Vážení rodiče, od 1.9.2021 je v naší MŠ nainstalován nový bezpečnostní systém SAFY2. Vstup do budovy MŠ bude umožněn prostřednictvím otisku prstu, popř. čipu a to pouze zákonným zástupcům a zmocněné osobě. V průběhu měsíce září budete vyzvání ředitelkou MŠ k naskenování otisku, popř. čipu. Systém bude zcela funkční až po naskenování všech zákonných zástupců a zmocněných osob. Více se dozvíte na třídních schůzkách a zde a zde.
Informace k platbám pro šk. rok 2021/22  (26.8.2021)
 • Upozorňujeme zákonné zástupce, že od 1.9.2021 dochází ke zvýšení cen za stravné.
  Informace k platbám pro šk. rok 2021/22 pro zákonné zástupce dětí navštěvující Mateřskou školu U Rybníka 3 zde.
  Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2021 zde.

Změna ceny stravného od 1.9.2021 pro děti navštěvující odloučené pracoviště ZŠ Cihelní - Ještěrky (18.8.2021)
 • Pro děti navštěvující od 1.9.2021 odloučené pracoviště ZŠ Cihelní, třídu Ještěrky.
  Upozornění na zvýšení ceny stravného od 1.9.2021 zde.
  Nová přihláška ke školnímu stravování od 1.9.2021 zde.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY (15.7.2021)
Informace pro zákonné zástupce (14.7.2021)
 • Informace pro zákonné zástupce dětí vracející se ze zahraničí zde.
  Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí a zvláštní pravidla pro děti do 6 let v meteřských školách zde.
Adopce zvířat (29.6.2021)
 • Děti z naší MŠ se staly adoptivními rodiči Kyklopa - ježka západního a Baculky - gekončíka nočního. Fotografie z návštěvy zvířátek ve školce naleznete v sekci FOTO A VIDEO. Certifikát o adopci zde
Odkazy na články na webu Města Bruntálu (24.6.2021)
Tablo předškoláků (18.6.2021)
 • Umístěno ve výloze Papírnictví a drogerie Milián. Fotografii naleznete ve Foto a video :-).

Informace pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2021 (17.6.2021)
 • Vážení rodiče nově přijatých dětí k 1.9.2021. Vzhledem k přísným vládním opatřením ke konání akcí ve vnitřních prostorech budov, ruším schůzku pro nové rodiče, která se měla konat 24.6. Prosím Vás, abyste se dostavili k podpisu potřebných dokumentů a to buď ve středu 23.6. od 14:00 do 16:00 hod. anebo ve čtvrtek 24.6. od 14:00 do 16:00 hod. do Herničky. Děkuji za pochopení, Petra Šofranková, ředitelka MŠ. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obracet telefonicky popř. emailem.
Informace k platbám o hlavních prázdninách 2021 (16.6.2021)
Dodatečné Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2021/22 (11.6.2021)
 • Dodatečné Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021 zde.
Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2021/převody z jiných MŠ (9.6.2021)
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/ 22 (4.6.2021)
 • Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
  Seznam přijatých dětí zde.

In formace pro zákonné zástupce dětí/Zápis k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/22 (20.5.2021)
 • Pro zákonné zástupce, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/22 informace k přijímacímu řízení zde.
  Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
Týden dětských radostí (18.5.2021)
 • Milí rodiče, na oslavu svátku dětí připravujeme pro děti "Týden dětských radostí". Informace zde
Provoz mateřské školy od pondělí 10.5.2021 (5.5.2021)
 • Více k provozu od 10.5.2021 zde.
  Informace k platbám od 10.5.2021 (děti z MŠ U Rybníka) zde.
  Pro děti ze Školičky platí od 10.5. opět platby ZŠ Cihelní.

Informace / Převody o prázdninách (3.5.2021)
 • Od 3.5. do 28.5.2021 mohou rodiče požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů. Žádost (ke stažení zde nebo v Informacích o  škole - dokumenty)+kopii evidenčního listu, kopii lékařského potvrzení o očkování (neplatí pro předšk. děti) a kopii zmocnění pro předání dítěte(vyžádejte si u tř. učitelky) odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní MŠ. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v kmenové MŠ do 11.6.2021. Rozpis provozu mateřských škol zde.

   

Provoz od 3.5.2021 (30.4.2021)
 • Vážení rodiče, od 3.5. 2021 se mění frekvence povinného testování dětí v MŠ. Děti se budou testovat pouze 1x týdně (v Herničce) antig. testy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ v daném týdnu. Stále platí, že je možná osobní přítomnost v MŠ pouze dětem, které plní povinné předšk. vzděláváním a dětem zaměstnanců vybraných profesí. Informace k platbám za měsíc květen 2021 zde.
Pozvánka od MAS Hrubý Jeseník (26.4.2021)
 • Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na dva webináře pro veřejnost, které se budou konat v měsíci květnu- 5.5. 2021 webinář Vývoj řeči u dítěte a jak předcházet logopedickým vadám s Mgr. Lenkou Bínovou plakátek. A 25. 5. 2021 Prevence vadného držení těla u dětí s Mgr. Petrou Nyklovou plakátek.
Inzerát ZŠ Břidličná (21.4.2021)
 • Základní škola Břidličná hledá pedagogickou posilu více zde.
My se doma nenudíme (20.4.2021)
 • Děkujeme všem rodičům, kteří se s námi prostřednictvím fotografií podělili o své zážitky z domácího tvoření. Fotografie nejdete v sekcích "FOTO A VIDEO" a "TŘÍDY" a také ve fotogalerii v aplikaci "Naše MŠ". I nadále je můžete zasílat na email zastupkyne@msurybnika.cz, fotogalerie budeme průběžně doplňovat.
Informace pro rodiče k nástupu dětí do MŠ 12.4.2021 (11.4.2021)
 • Přehledné informace k nástupu dětí do MŠ 12.4. zde.
  Prosíme, dejte dětem do přihrádek v šatnách 2 zdravotnické roušky pro případ pobytu dětí mimo areál mateřské školy (procházky po okolí).

Články na webu městu Bruntálu (11.4.2021)
 • Velikonoční tvoření dětí z Mateřské školy Bruntál, U Rybníka 3 zde.
  Ukliďme Česko zde.
Informace k platbám od 12.4.2021 (9.4.2021)
 • Informace k platbě školného a stravného na měsíc duben pro děti IZS a děti plnící si povinné předškolní vzdělávání  zde.
  Ostatní jsou od plateb za měsíc březen a duben 2021 osvobozeni.
Pondělí 12.4.2021/Rozmístění dětí (8.4.2021)
 • Od pondělí 12.4. budou všechny děti plnící si povinné předškolní vzdělávání umístěny v budově mateřské školy ve skupinách max. 15 dětí. I třída pro děti IZS bude v budově MŠ. Třídu, ve které bude vaše dítě umístěno se dozvíte při testování a na seznamu dětí vyvěšeném na hlavních dveřích pavilonů.
12.4.2021/Otevírání MŠ - 1. fáze (8.4.2021)
 • Od 12.4. je umožněna osobní přítomnost v MŠ na vzdělávání pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání(max. ve skupině 15 dětí) a dětem zaměstnanců IZS. Podrobnější informace naleznete v přílohách níže. Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Zákonný zástupce doprovázející dítě musí mít při vstupu do prostor MŠ ochranu úst a nosu (respirátor).Testování dětí informace zde. Testování informace pro rodiče odkaz. Testování leták pro rodiče zde.  Instruktážní video. Děti IZS informace zde. Děti IZS přihlaste do pátku 9.4. ředitelce MŠ. Krizové ošetřovné odkaz.
  Souhlas zákonného zástupce zde.

   

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/22 (2.4.2021)
 • Informace k zápisu a veškeré dokumenty ke stažení k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci ZÁPIS.
Velikonoční přání (1.4.2021)
 • PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ JARA :-)
Velikonoční vajíčko (29.3.2021)
 • Vážení rodiče, milé děti, zapojte se s námi do velikonoční výzdoby. Vyrobte společně velikonoční vajíčko a přijďte ho pověsit na plot školky před budovou :-). Zajisté tak potěšíme sebe i kolemjdoucí a zpříjemníme si velikonoční čas.
  Také by nás velice potěšilo, kdybyste se s námi podělili o své zážitky z domácí výuky a vyfotili své děti při domácím tvoření a plnění úkolů, které vám zveřejňujeme na stránkách MŠ. Fotografie, prosím zasílejte na email: zastupkyne@msurybnika.cz, napište vždy, ze které třídy vaše dítě je. Děkujeme, moc se na vajíčka i fotografie těšíme. Vaše paní učitelky:-).

Informace k provozu škol a školských zařízení (28.3.2021)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021.

Oznámení o uzavření MŠ v období hlavních prázdnin 2021 (25.3.2021)
 • Mateřská škola bude uzavřena od 1.7-9.7.2021 (včetně) a 2.8.-27.8.2021 (včetně). Rozpis provozu MŠ zřizovaných Městem Bruntál zde.
Přípravné třídy v Bruntále (22.3.2021)
Prodloužení předchozího krizového opatření (21.3.2021)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Zápis do prvních tříd ZŠ na školní rok 2021/ 22 (18.3.2021)
Přípravné třídy základních škol (18.3.2021)
 • Vážení rodiče, pro děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, budou v následujícím školním roce otevřeny přípravné třídy na těchto ZŠ: ZŠ CihelníZŠ Jesenická, ZŠ Petrin.

Platby stravného a školného v březnu 2021 (3.3.2021)
 • Z důvodu uzavření MŠ z usnesení vlády bude v měsíci březnu všem dětem snížena úplata za vzdělávání o poměrnou část. Strava je všem dětem odhlášena.
DISTANČNÍ VÝUKA (2.3.2021)
 • Vážení rodiče!
  V souvislosti s uzavřením MŠ bude předškolní vzdělávání probíhat formou distanční výuky. Materiály a náměty k činnostem pro předškoláky jsou připraveny v sekci "PŘEDŠKOLÁCI". V případě problému s jejich stažením si je můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ.
  Stále také máte možnost bezplatného přístupu k MIUč+Zápis je tu. Aplikaci spustíte přes odkaz v sekci "PŘEDŠKOLÁCI".

Rozhodnutí vlády/oznámení (28.2.2021)
 • Z rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření všech mateřských, základních a středních škol od 1.3.2021 do 21.3.2021. Informace k provozu škol od 27.2. do 21.3.2021 zde.
  Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření zde.
  Aktuální informace k  ošetřovnému z důvodu uzavření škol naleznete zde.
KARNEVAL V MŠ (18.2.2021)
 • V dopoledních hodinách proběhne KARNEVAL v těchto třídách:
  ŽABKY: v úterý 23. 2. 2021
  VČELKY: ve středu 24. 2. 2021
  KAPŘÍCI: v pátek 26.2.2021
  VÁŽKY: v pátek 5. 3. 2021
  Bližší informace v šatnách tříd.
Webinář pro rodiče  (15.2.2021)
 • MAS Hrubý Jeseník nabízí v rámci projektu MAP II webinář pro rodiče s názvem"I naše děti potřebují hranice" s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. V případě zájmu se přihlaste na map.bruntalsko@centrum.cz Webinář proběhne dne 16.3.2021 od 17hod.Přihlášení obdrží emailem link pro přihlášení (google meet).Plakátek zde.
Informace pro rodiče dětí navštěvujících 2. třídu "Vážky" (25.1.2021)
 • V úterý 26.1.2021 bude třída Vážky opět v provozu. Do školky mohou přijít děti pouze s negativním výsledkem testu. U dětí, které nebyly testovány platí 14denní karanténa. Upozorňuji, že čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení můžete pouze v případě uzavření MŠ tj. do 25.1., pokud jsou děti nadále v karanténě, musíte požádat o vystavení OČR dětského lékaře (od 26.1.).
Žádost o ošetřovné-uzavření tříd (20.1.2021)
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření třídy. Informace zde.
  Do žádosti uvádějte úplný název MŠ a IČ:
  Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3
  IČ: 60780550

Informace pro rodiče dětí navštěvujících 2. třídu "Vážky" (20.1.2021)
 • Vážení rodiče, 2. třída "Vážky" bude z Rozhodnutí KHS MSK od 20.1. do 25.1.2021 (včetně) uzavřena. Děti byly v kontaktu s pozitivně testovaným, proto musí být v karanténě. Informace k OČR naleznete na webových stránkách MŠ.Upozorňuji, že máte povinnost nechat své děti otestovat. V případě, že tak neučiníte platí pro vaše děti 14denní karanténa a do školky mohou přijít až 1.2.2021. Přeji všem pevné zdraví a děkuji za pochopení. Rozhodnutí KHS MSK zde.
Webinář pro rodiče předškoláků (18.1.2021)
 • MAS Hrubý Jeseník nabízí v rámci projektu MAP II webinář pro rodiče předškoláků s názvem"Ve školce mi bylo fajn, ale brzy budu školákem" s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. V případě zájmu se přihlaste na map.bruntalsko@centrum.cz Webinář proběhne dne 2.2.2021 od 17hod.Přihlášení obdrží emailem link pro přihlášení (google meet).Plakátek zde.
Informace pro rodiče dětí navštěvujících 6. třídu "Včelky" (21.12.2020)
 • V úterý 22.12.2020 bude třída Včelky v provozu. Do školky mohou přijít děti pouze s negativním výsledkem testu. U dětí, které nebyly testovány platí 14denní karanténa. Upozorňuji, že čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení můžete pouze v případě uzavření MŠ tj. do 21.12., pokud jsou děti nadále v karanténě, musíte požádat o vystavení OČR dětského lékaře (od 22.12.).
Celé Česko čte dětem (18.12.2020)
 • Přeje krásné Vánoce zde.
  Zazpívejte si jejich novou píseň zde.

Vánoční přání (17.12.2020)
Informace pro rodiče dětí navštěvujících 6. třídu "Včelky" (16.12.2020)
 • Vážení rodiče, 6. třída "Včelky" bude z Rozhodnutí KHS MSK od 17.12. do 21.12.2020 uzavřena. Děti byly v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem, proto musí být v karanténě. Informace k OČR naleznete níže. Děkujeme za pochopení.
  Rozhodnutí KHS MSK zde.
Žádost o ošetřovné-uzavření tříd (16.12.2020)
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření třídy. Informace zde. Žádost zde.
  Do žádosti uvádějte úplný název MŠ a IČ:
  Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3
  IČ: 60780550

Zádumčivý listopad patří strašidlům (14.12.2020)
 • Článek na webu Města Bruntálu zde.
Oznámení pro zákonné zástupce dětí z uzavřených tříd KHS MSK (26.11.2020)
 • 27.11.2020 končí karanténa všem dětem ze třídy Vážky a ze Školičky. Ve všech třídách byla provedena jednorázová ohnisková dezinfekce. Děti ze třídy Vážky, Vodníci a Ještěrky mohou nastoupit v pondělí 30.11.2020 bez omezení.
Uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (23.11.2020)
 • Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 bude v době Vánoc uzavřena od 23.12.2020 do 1.1.2021 (včetně). Tj. 5 pracovních dnů.
Oznámení rodičům dětí ze "Školičky" (20.11.2020)
 • Děti ze třídy Vodníků a Ještěrek mohou od 23.11. do 27.11. navštěvovat MŠ-třídu Hernička. Žádáme ovšem, aby tuto možnost využili pouze zaměstnaní rodiče dětí, jejichž děti měly negativní test na covid a jsou tudíž zcela zdraví.Děkujeme za pochopení. Od 30.11.2020 bude celé odloučené pracoviště v provozu, a tak mohou nastoupit již všechny děti.
Informace pro rodiče dětí navštěvujících 2. třídu "Vážky" (16.11.2020)
 • Vážení rodiče, 2. třída "Vážky" bude z Rozhodnutí KHS MSK od 17.11. do 27.11.2020 uzavřena. Děti byly v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem, proto musí být v karanténě. Informace k OČR naleznete níže. Děkujeme za pochopení.
  Rozhodnutí KHS MSK zde.
Informace pro rodiče dětí navštěvujících odloučené pracoviště ZŠ Cihelní (16.11.2020)
 • Vážení rodiče, Odloučené pracoviště bude z Rozhodnutí KHS MSK od 17.11. do 27.11.2020 uzavřeno. Děti byly v kontaktu s pozitivně testovanými dětmi, proto se karanténa prodlužuje. Děkujeme za pochopení. Rozhodnutí KHS MSK zde.

Informace pro rodiče dětí navštěvujících odloučené pracoviště ZŠ Cihelní (12.11.2020)
 • Z Rozhodnutí KHS MSK je odloučené pracoviště uzavřeno od 11.11. 2020 do 15.11. 2020. Bližší informace k nástupu dětí do MŠ od 16.11.2020 zde.
Rozhodnutí KHS MSK o omezení provozu (11.11.2020)
 • Rozhodnutí KHS MSK zde.
Výběrové řízení na Asistenta pedagoga (11.11.2020)
 • Ředitelka Mateřské školy Bruntál, U Rybníka 3, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistenta pedagoga. Více zde.
Žádost o ošetřovné-uzavření tříd (10.11.2020)
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření odloučeného pracoviště. Informace zde. Žádost zde.
  Do žádosti uvádějte úplný název MŠ a IČ:
  Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3
  IČ: 60780550

Oznámení pro zákonné zástupce dětí navštěvujících odloučené pracoviště ZŠ Cihelní (10.11.2020)
 • MŠ Cihelní 6 - odloučené pracoviště bude z důvodu nákazy Covid-19 od 11.11.2020 uzavřeno do odvolání. O znovuotevření vás budeme včas informovat. Děti, které nebyly od 2. do 4.11. přítomny v MŠ, mohou navštěvovat MŠ U Rybníka 3 - třídu Hernička. Distanční výuka dětí v karanténě bude probíhat formou vkládání informací, odkazů, příloh apod. na web. stránkách MŠ (Předškoláci), v aplikaci Naše MŠ, telefonicky nebo e-maily. Rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, si je mohou vyzvednout osobně v MŠ po předchozí telefonické domluvě. Přeji všem mnoho zdraví, ať je brzy vše jako dříve :-).
Celé Česko čte dětem (20.10.2020)
 • Naše MŠ se zapojila do akce "Celé Česko čte dětem"
  Článek a fotografie z akce ke zhlédnutí ve FOTO A VIDEO.
CANISTERAPIE - Kapříci, Včelky (8.10.2020)
 • V úterý 13.10.2020 proběhne program CANISTERAPIE. Zúčastní se děti ze třídy
  Kapříci - v 9:00 hod.
  Včelky - v 9:50 hod.

CANISTERAPIE (6.10.2020)
 • Programu "CANISTERAPIE" se zúčastní děti ze třídy Vážky. Proběhne ve čtvrtek  8. 10. 2020 v 9:00 hod.
"VITAMINÁTOR" (2.10.2020)
 • Ve čtvrtek 8.10.2020 pojedou děti ze třídy Vodníci na celodenní výlet - exkurze na farmu Sosnová. Odchod z MŠ v 8:00 hod.
  Děti ze třídy Ještěrky pojedou na exkurzi v pátek 23. 10. 2020.
Bezplatná nabídka pro rodiče "Obezita není dědičná" (1.10.2020)
 • Nabídka zapojení do několikatýdenního online-programu, který vás má vést a motivovat k úpravě životního stylu (výživy,pohybu...). Více zde.
  Odkaz zde.
Slavnost ohně-"Vítání podzimu" 17.9.2020 (24.9.2020)
 • Slavnost ohně - článek na webu města Bruntálu zde.
Naše MŠ-škola blízká rodičům (17.9.2020)
 • Vážení rodiče, naše školka vám nabízí novou aplikaci ke stažení pro rychlé a snadné omlouvání dětí a celkové zpřehlednění dění v MŠ. Přihlašovací údaje jste již všichni obdrželi. Prosíme, pokud využíváte omlouvání v této aplikaci, omlouvejte děti, vždy den předem do 13:00 hod. Děkujeme.
  Podrobný návod ke stažení aplikace naleznete zde.
Zrušení akce "Slavnost ohně" (16.9.2020)
 • Z bezpečnostních důvodů rušíme akci "Slavnost ohně" s rodiči. Uskutečníme si ji 17.9. v dopoledních hodinách pouze s dětmi na zahradě MŠ. Přineste, prosím 17.9. dětem do školky 1 bramboru. Děkujeme za pochopení.
Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 (15.9.2020)
 • Doporučený postup  ze dne 11.9.2020 pro školy zde.
upozornění pro zákonné zástupce (9.9.2020)
Slavnost ohně na zahradě MŠ (9.9.2020)
 • 1. skupina 17.9.-Motýlci, Kapříci, Včelky plakátek.
  2. skupina 22.9.-Žabky, Vážky, Vodníci, Ještěrky plakátek.
  Moc se na vás těšíme :-).

FOTOGRAFOVÁNÍ (4.9.2020)
 • Ve čtvrtek 10.9.2020 se budou děti v dopoledních hodinách fotografovat na společnou třídní fotografii. Fotografování proběhne na zahradě. Není potřeba děti slavnostně strojit.
  Cena fotografie: 30,-Kč/1 ks
DIVADLO V MŠ (3.9.2020)
 • V úterý 8.9. v 9:00 hod. přijede do MŠ divadlo s pohádkou "Jak se medvídek skamarádil s králíčkem".
  Zúčastní se: Včelky, Žabky, Vážky
  Cena: 45,- Kč/dítě
KINO CENTRUM (3.9.2020)
 • Ve středu 9.9. navštíví VODNÍCI a JEŠTĚRKY KINO CENTRUM Bruntál - představení "ŠKOLA HROU NA DRUHOU".
  Odchod z MŠ v 8:30 hod. Cena 50,-kč/dítě.
NÁVŠTĚVA SVČ - JEŠTĚRKY, VODNÍCI (3.9.2020)
 • V úterý 8.9. od 9:30 - 11:00 hod. navštíví Ještěrky a Vodníci SVČ Bruntál - prohlídka zvířátek.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY (3.9.2020)
 • Zveme rodiče na třídní schůzky. Prosíme o účast pouze 1 zákonného zástupce.Termíny:
  1. MOTÝLCI   úterý 15.9. v 15:30 hod.
  2. VÁŽKY  úterý 8.9. v 15:30 hod.
  3. KAPŘÍCI čtvrtek 10.9. v 15:30 hod.
  4. ŽABKY středa 9.9. v 15:30 hod.
  6. VČELKY čtvrtek 10.9. v 15:30 hod.
  7. VODNÍCI čtvrtek 10.9. v 15:15 hod.
  8. JEŠTĚRKY úterý 15.9. v 15.15 hod.
  Na schůzku přijďte, prosím bez dětí.

zahájení nového školního roku 2020/21 (30.8.2020)
 • V úterý 1.9. zahajujeme nový školní rok. Seznamy dětí naleznete na hlavních dveří budovy MŠ. Preventivní opatření týkající se vstupu cizích osob do areálu a budovy MŠ zde. Informace k platbám odlo.pracoviště ZŠ Cihelní zde,zde.
Dny otevřených dveří/zrušení (25.8.2020)
 • Vzhledem k doporučení v manuálu vydaného MŠMT, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen, nemohou proběhnout Dny otevřených dveří. Je nám to velice líto. Paní učitelky vás budou kontaktovat telefonicky. Děkujeme za pochopení a 1.9. se na vaše děti velmi těšíme :-).
úspěch v soutěži (22.7.2020)
 • Gratulujeme našim dětem za úspěch v literární a výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí a mládeže". V okresním kole v kategorii M-1 se naše děti umístily: na 1. místě Julinka H., na 2. místě Eliášek B. a na 3. místě Lubošek T. Všechny zúčastněné děti obdržely malou odměnu. Diplom ze soutěže zde.
Informace pro zákonné zástupce (17.7.2020)
 • Od pondělí 20.7. je nutné v prostorách MŠ použít ochranný prostředek dýchacích cest(zákonní zástupci). Přivádí a vyzvedává do školky dítě pouze 1 zákonný zástupce.
Upozornění (10.7.2020)
 • Upozorňujeme rodiče, že od 13. do 24.7. budou děti umístěny na pavilonu A a B (třídy: Kapříci,Včelky,Hernička a Žabky). Rozmístění dětí naleznete na hlavních dveřích. Vstup do MŠ bude možný pouze malou brankou z důvodu plánovaného dokončení fasády MŠ.Děkujeme za pochopení.
Článek na webu města Bruntálu (10.7.2020)
 • "Léto v zahradě mateřské školy" článek a fotografie zde.
Tablo předškoláků (9.7.2020)
 • Umístěno ve výloze Papírnictví a drogerie Milián.Větší fotografii naleznete ve Foto a video :-).
Přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a spokojenosti. (8.7.2020)
Platby o prázdninách (16.6.2020)
 • Platby o prázdninách budou probíhat v hotovosti 1.7.2020 od 7:00 do 9:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. v ředitelně a u vedoucí ŠJ. Více zde.
Výsledky přijímacího řízení na prázdniny 2020/převody z jiných MŠ (12.6.2020)
Čtvrtek 18.6.2020/Informativní schůzka pro nové rodiče (11.6.2020)
 • Zveme rodiče nově přijatých dětí (šk.rok 2020/21) na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 18.6. v Herničce. Registr.č. 01/20/21 - 25/20/21 v 15:30 hod. a registr.č. 26/20/21 - 54/20/21. v 16:15 hod. Na schůzku přijďte, prosím bez dětí, jen jeden zákonný zástupce a s rouškou.
Hmyzí domeček na naší zahradě (9.6.2020)
 • Včely do zahrady lákáme různými způsoby, potřebujeme je k životu všichni. A nejen je. Náš nový hmyzí hotel zatím zeje prázdnotou a  na otevření teprve čeká ... ale už teď můžeme říci, že jeho budoucí obyvatelé, včely samotářky, vosy, pestřenky, aj. se budou cítit pohodlně a krásně.
                    
Pondělí 18.5.2020/Znovuotevření mateřské školy (13.5.2020)
 • V pondělí 18.5. otevíráme opět naši MŠ. Informace pro rodiče (opatření) naleznete zde.  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti naleznete zde.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu (12.5.2020)
 • Výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020 stanovila ředitelka mateřské školy na 200,- Kč. Jelikož MŠ bude otevřena 18.5.2020 jsou zákonní zástupci povinni zaplatit školné bez ohledu na to, zda jejich dítě do MŠ nastoupí. Výjimka se vztahuje pouze na děti osvobozené od úplaty za předškolní vzdělávání.
Většina mateřských škol v Bruntále otevře 18.5.2020 (7.5.2020)
 • Bližší informace k otevření MŠ zveřejníme příští týden.
  Odkaz na web Města Bruntálu zde.
Informace / Převody o prázdninách (6.5.2020)
 • Od 4.5. do 29.5.2019 mohou rodiče požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů. Žádost (ke stažení zde nebo v Informacích o  škole - dokumenty)+kopii evidenčního listu a kopii zmocnění pro předání dítěte(vyžádejte si u tř. učitelky) odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní MŠ. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v kmenové MŠ do 12.6.2019. Rozpis provozu mateřských škol zde.

   

Velikonoční přání (9.4.2020)
Nový blok předškoláci (9.4.2020)
 • Připravili jsme pro vás nový blok PŘEDŠKOLÁCI, kde naleznete náměty na aktivity pro děti. Je jen na vás, co si vyberete :-). Pokud vám nejde blok spustit, zadejte na klávesnici Ctrl F5.
Jak zabavit vaše děti? (6.4.2020)
Soutěž Malované čtení (1.4.2020)
 • MAS Hrubý Jeseník, z.s. v projektu Map pro Bruntálsko II. vyhlašuje i v této mimořádné situaci pro všechny děti a rodiče soutěž s názvem: MALOVANÉ ČTENÍ! Více zde.

Informace k platbám v době uzavření MŠ z důvodu karantény (30.3.2020)
 • Výše školného za březen činí 200,- Kč. Platbu za školné a stravné na duben 2020 prosím neposílejte. Přeplatky za březen se vám převedou na další měsíce popř. vrátí na účet. O případném zprovoznění MŠ vás budeme včas informovat.
Uzavření MŠ do odvolání (26.3.2020)
 • Od 28.3.2020 dochází k prodloužení uzavření Mateřské školy do odvolání. Více zde. Rodiče, kteří budou nadále pečovat o své dítě i po 27. 3. 2020 nebudou potřebovat vystavit novou žádost, platí původní bez nutnosti prodloužení. Po skončení daného měsíce je třeba vyplnit Výkaz péče o dítě zde a odevzdat svému zaměstnavateli.Informace ČSSZ zde.
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET PŘI UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ (16.3.2020)
 • O vydání žádosti můžete požádat ředitelku MŠ e-mailem - reditelka@msurybnika.cz. Do e-mailu uveďte jméno dítěte. Žádost Vám poté bude zaslána zpět e-mailem. ČSSZ informace k ošetřovnému zde.
Uzavření mš od 17.3.2020 (16.3.2020)
 • Z NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA BRUNTÁL ZE DNE 15.3.2020 SE OD ÚTERÝ 17.3. DO PÁTKU 27.3.2020 UZAVÍRAJÍ VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BRUNTÁLE s možností dalšího prodloužení tohoto mimořádného opatření. 
koronavirus/Upozornění (15.3.2020)
 • Neposílejte děti do školky, když nemusíte! zde.
  Preventivní opatření zde.

Upozornění pro návštěvníky Herničky (15.3.2020)
 • Z důvodu šíření infekce Koronaviru se až do odvolání ruší provoz Herničky.
Informace pro občany/koronavirus (13.3.2020)
Informace/logopedie (13.3.2020)
 • Logopedie s paní Mgr. Večeřovou se do odvolání ruší. Děkujeme za pochopení.
Rozhodnutí vlády/oznámení (10.3.2020)
 • Z rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření všech základních a středních škol od 11.3.2020. Mateřská škola i odloučené pracoviště Cihelní 6 zůstává v provozu bez omezení.
Zápis do prvních tříd na školní rok 2020/ 21 (6.3.2020)
 • V pátek 3. 4.2020 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 4. 4. 2020 od 8:00 do 11:00 hod. proběhnou na bruntálských základních školách zápisy do 1. tříd.
  Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol.
Informace KHS ke koronaviru (6.3.2020)
 • Informace KHS Ostrava ke koronaviru naleznete zde.
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 (6.3.2020)
 • Zápis na školní rok 2020/21 proběhne 13. a 14. května od 9:00 hod. do 15:00 hod. Bližší informace zveřejníme 30dnů před zápisem. ( kritéria pro přijetí, počet volných míst, žádosti o přijetí apod.)

NÁVŠTĚVA ZŠ PETRIN (1.3.2020)
 • V úterý 3.3.2020 dopoledne půjdou děti ze třídy Vodníků a předškoláci ze třídy Motýlků na návštěvu do 1.A ZŠ Bruntál, Školní 2.
Upozornění/Hernička (29.2.2020)
 • Upozorňujeme návštěvníky Herničky, že ve čtvrtek 5.3. v 9:00 hod.přijede do školky divadlo (viz.info níže).Za poplatek 40,- Kč můžete s dětmi pohádku také zhlédnout.
KARNEVAL v MŠ (27.2.2020)
 • V dopoledních hodinách proběhne KARNEVAL v těchto třídách:
  ŽABKY: v úterý, 3.3.2020
  VČELKY: ve středu, 4.3.2020
  Bližší informace v šatnách tříd. 
DIVADLO V MŠ (27.2.2020)
 • Ve čtvrtek, 5.3.2020 v 9:00 hod.přijede do MŠ divadlo s pohádkou "Jak Matěj zachránil sluníčko". Zúčastní se: Vážky, Žabky, Včelky. Cena: 40,-Kč/dítě.
Oznámení o uzavření MŠ v období hlavních prázdnin 2020 (27.2.2020)
 • Mateřská škola bude uzavřena od 27.7.2020 do 31.8.2020 (včetně). Rozpis provozu MŠ zřizovaných Městem Bruntál viz. zde.
Středa 19.2. 2020/ Divadlo v MŠ (13.2.2020)
 • Ve středu přijede do školky divadlo se "Zimní pohádkou". Zúčastní se všichni. Cena 45,- Kč/dítě.
Změna vedení MŠ (11.2.2020)
 • Vážení rodiče, k 29. 2. 2020 skončím ve své funkci.Dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši přízeň a popřála Vám pevné zdraví, spokojenost a štěstí. Ať Vám děti dělají radost a jsou sluncem Vašeho života. Dětem přeji bezstarostné dětství, milující rodiče, vlídné, pečující paní učitelky a krásný budoucí život.
  S úctou Jaroslava Fidlerová, ředitelka

  Na pozici ředitelky byla Radou města od 1. března 2020 jmenována paní Petra Šofranková, které přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Nová školnice (11.2.2020)
 • Od 3. 2. 2020 je v naší MŠ zaměstnána na pozici školnice paní Petra Kohanyi.
  Ať se jí u nás líbí !
Poděkování paní Evě Holubové, školnici (11.2.2020)
 • V lednu skončila paní Eva Holubová na pozici školnice. Děkujeme jí za skvěle odvedenou práci, vzornou péči o zahradu, o sklady prádla a čistících prostředků a udržování pořádku v ostatních prostorách školky.Vždy byla ochotná a vstřícná.
  Děti ji mají velmi rády a důvěrně jí oslovují Evičko. Oblíbená je také mezi kolegyněmi a rodiči.
  Má stále velkou chuť do života i do práce a tak bude nadále v naší školce působit jako uklízečka na zkrácený úvazek na odloučeném pracovišti.
  Evíku, děkujeme a přejeme mnoho zdraví a elánu!
  Jménem všech zaměstnanců Jaroslava Fidlerová
Hernička - oznámení (3.2.2020)
 • Ve čtvrtek 6. 2. 2020 bude Hernička otevřena jen v dopoledních hodinách.( od 8:00 hod. do 10:00 hod. )
Vyúčtování stravného za období září 2019 - leden 2020 (3.2.2020)
Úterý 4.2.2020/projekt Zdraví dětem (30.1.2020)
úterý 21.1.2020/beseda pro rodiče  (10.1.2020)
 • V úterý 21.1.2020 v 15:30 hod. proběhne u Ještěrek ( ZŠ Cihelní ) beseda pro rodiče předškoláků  na téma "Školní zralost, školní připravenost"pod vedením Mgr. Miroslava Piňose, ředitele Pedagogicko psychologické poradny v Bruntále.Setkání se také zúčastní paní učitelky ZŠ Cihelní, které budou od září 2020 učit 1. třídy. Více zde.

   

Pondělí 13.1.2020/Divadlo v MŠ (9.1.2020)
 • V pondělí 13.1. v 8:45 hod. přijede do školky divadlo - "Marionetové pohádky z Valašska" s pohádkou "Dlouhý, Široký a Bystrozraký". Zúčastní se Vodníci, Ještěrky, Motýlci a Kapříci. Cena 35,- Kč.
Středa 8.1.2020/Divadlo v MŠ (6.1.2020)
 • Ve středu 8.1. v 10:00 hod. přijede do školky maňáskové divadlo Šternberk s pásmem pohádek. Zúčastní se Žabky, Včelky a Vážky. Cena 45,- Kč/dítě.
Vánoční přání (16.12.2019)
čtvrtek 5.12.2019 / Mikulášská nadílka (5.12.2019)
 • Ve čtvrtek 5.12. dopoledne navštíví děti ve školce Mikuláš,čert a anděl. Děti se vůbec nemusí bát, protože byly celý rok hodné :-).


Pozvánka/Vážky (4.12.2019)
 • Vážky zvou rodiče i prarodiče v úterý 17.12.2019 v 15:15 hod. na vánoční program "Slavíme Vánoce".
Termíny besídek/zima 2019 (24.11.2019)
 • Termíny besídek zde.
Vánoční tvoření s rodiči (22.11.2019)
 • Kapříci - úterý 3.12. od 15:15 hod. ve třídě.
Čtvrtek 21.11./fotografování (18.11.2019)
 • Ve čtvrtek 21.11. se budou přihlášené děti závazně fotografovat v Herničce od 7:00 hod.rodiče s dětmi a se sourozenci. Potom až postupně třídy.
Pátek 22.11.2019/Divadlo u Ještěrek (18.11.2019)
 • V pátek 22.11. v 10:30 hod. proběhne u Ještěrek divadlo "Vánoce aneb cesta do betléma".Zúčastní se Ještěrky,Vodníci,Kapříci a Motýlci. Cena 50,- Kč/dítě.
Vyhodnocení dotazníků/říjen 2019 (14.11.2019)
 • Celkové vyhodnocení dotazníků za MŠ i Školičku zde.
Upozornění/Hernička (11.11.2019)
 • Upozorňujeme návštěvníky Herničky, že ve čtvrtek 14.11.2019 bude poslední Hernička v tomto kalendářním roce. Znovu otevřeme až 9.1.2020.
14.11. 2019 od 9: 00hod. Těšíme se do školy (6.11.2019)
 • Děti ze třídy Motýlků, Ještěrek a Vodníků se účastní výtvarného setkání na Petrině.zde
Vánoční tvoření pro rodiče a pedagogy 28. 11. 2019 ( MAS Bruntál) (5.11.2019)
Úterý 5.11.2019/Kino Centrum Bruntál (31.10.2019)
 • 5.11. se Vodníci a Ještěrky zúčastní výchovného koncertu "Zpívat nás baví" v kině Centrum Bruntál. Cena 60,- Kč/dítě. Hrát a zpívat bude hudební skupina Marbo.
Uzavření MŠ o vánočních svátcích (24.10.2019)
 • Mateřská škola bude v období vánočních svátků uzavřena
  od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně.
Poděkování (16.10.2019)
 • Děkujeme rodičům za pomoc při podzimní brigádě. Dnes již nemusíte chodit, všechno jsme stihli v úterý :-).
Úterý 5.11.2019 / Uspávání skřítků Podzimníčků (11.10.2019)
 • Zveme Vás na již tradiční akci naší MŠ "Uspávání skřítků Podzimníčků". Více zde: Plakátek a Informace a v šatnách dětí.
Úterý 15. 10. a středa 16. 10. od 15: 00 do 16:30 hod.-Podzimní brigáda (11.10.2019)
Drakiáda 19. října ve 14: 00 hodin Mnichov-Vrbno pod Pradědem (9.10.2019)
 • S dětmi z naší školky vytvoříme mašličky pro draka a podpoříme tím pokus o zápis do České knihy rekordů a kuriozit.Do akce se mohou zapojit také celé rodiny. Více informací  Drakiáda Plakát Dráček vrbenáček
oznámení hernička (7.10.2019)
 • Od 1.10. skončil provoz zahrady pro veřejnost. Od 17.10. můžete každý čtvrtek navštěvovat Herničku. Plakát a pravidla Herničky zde.
Pondělí 7.10.2019/Městské divadlo Bruntál (3.10.2019)
 • V pondělí 7.10. v 10:00 hod. navštíví Motýlci Městské divadlo Bruntál - interaktivní představení Scény Zlín "Tůdle Nůdle". Cena 40,- Kč/dítě.
Předplavecký výcvik (30.9.2019)
 • Od 1.10. začíná předplavecký výcvik přihlášených dětí 7. a 8. třídy.( Vodníci a Ještěrky) Více informací v šatnách dětí.
Úterý 1.10.2019/divadlo v MŠ (25.9.2019)
 • V úterý 1.10. v 9:00 hod. přijede do školky divadlo s pohádkou "O zatoulaném koťátku". Zúčastní se Žabky, Včelky a Vážky. Cena 40,-Kč/dítě.
Čtvrtek 26. 9. 2019 od 16: 30 hod. Vítání podzimu aneb "Slavnost ohně"na naší zahradě. (23.9.2019)
Středa 18.9.2019/Malí farmáři (13.9.2019)
 • Ve středu 18.9. navštíví Vodníci a Ještěrky Farmu u Stromovouse ve Staré Vodě u Světlé Hory. ". Projekt je podpořen ze strany MAS Hrubý Jeseník a ze strany Moravskoslezského kraje.
Úterý 17.9.2019/fotografování (13.9.2019)
 • V úterý 17.9. od 9:30 hod.se budou všechny děti fotografovat-společné foto kolektivu tříd.
Pondělí 16.9. 2019/Poznáváme svět koní (13.9.2019)
 • V pondělí 16.9. proběhne na zahradě naší MŠ aktivita "Poznáváme svět koní" podporována MAS Hrubý Jeseník. Zúčastní se Vážky a Motýlci.
Úterý 17.9.2019/Divadlo v MŠ (11.9.2019)
 • V úterý 17.9. přijede do školky divadlo s pohádkou "Jak Karlík zachránil babičku".
  Zúčastní se Motýlci a Kapříci. Cena 45,- Kč/dítě.
Čtvrtek 12.9. 2019/Poznáváme svět koní (11.9.2019)
 • Ve čtvrtek 12.9. proběhne na zahradě naší MŠ aktivita "Poznáváme svět koní" podporována MAS Hrubý Jeseník. Zúčastní se Ještěrky, Vodníci a Kapříci.
ZAHRADA PRO VEŘEJNOST- OZNÁMENÍ (10.9.2019)
 • V sobotu 14. 9. 2019 bude zahrada pro veřejnost otevřena od 13:00 do 19: 00 hod.
  Na zahradě bude ve 13:00 hod. divadlo pro děti, v areálu jeslí, u rybníka, v kostele u rybníka další program v rámci akce "Zažít Bruntál jinak". Více zde
Třídní schůzky 2019 (3.9.2019)
 • Zveme rodiče na třídní schůzky.
  Žabky, Ještěrky ve čtvrtek 5.9. v 15:30 hod. ve své třídě
  Motýlci v úterý 10.9. v 15:00 hod. ve své třídě
  Vodníci v úterý 10.9. v 15:30 hod. ve své třídě
  Kapříci ve středu 11.9. v 15:15 hod. ve své třídě.
  Vážky ve čtvrtek 12.9. v 15:00 hod. ve své třídě
  Včelky ve čtvrtek 12.9. v 15:30 hod. ve své třídě.


Informace k platbám šk. rok 2019/20 (26.8.2019)
 • Mateřská škola zde.
  Odloučené pracoviště ZŠ Cihelní zde.
  Informace pro nové rodiče zde.

Dny otevřených dveří pro nově přijaté děti od 1.9.2020 (20.8.2019)
 • Zveme rodiče a jejich děti na "Dny otevřených dveří".Přijďte se podívat ve středu  26.8. nebo ve čtvrtek 27.8. do školky,prohlédnout si třídu,zahradu,vybrat si značku,seznámit se s paní učitelkou.Dopoledne od 10:00 do 11:00 hod. nebo odpoledne od 15:00 do 16:00 hod.Moc se na vás těšíme. Týká se nově přijatých dětí a dětí přecházejících na odloučené pracoviště ZŠ Cihelní.

Odhlašování a přihlašování dětí během hlavních prázdnin (28.6.2019)
 • Odhlašovat a přihlašovat děti v době hlavních prázdnin můžete pouze sms na t.č. školní jídelny: 607 067 817
Měsíc školních zahrad (27.6.2019)
 • Zapojili jsme se do celorepublikové akce Měsíc školních zahrad  a pokusili se přenést život v MŠ do zahrady. Do místa, kde lze propojit teorii s praxí při výuce,  využít k tvoření a hrám, k poznávání přírody, seznamování dětí s okolním světem ... Zahrada skrývá neomezené možnosti pro děti i učitele. Posuďte sami jaké aktivity nás napadaly.Fotodokumentace.

Rozloučení se třídou na zahradě MŠ (21.6.2019)
 • V pondělí 24.6. se rozloučí na zahradě MŠ od 16:30 hod. Žabky.
  V úterý 25.6. se rozloučí na zahradě MŠ od 16:30 hod. Včelky.
Upozornění/zvýšení stravného od 1.9.2019 (21.6.2019)
Čtvrtek 27.6.2019/Školička (20.6.2019)
 • Ve čtvrtek 27.6. proběhne ve Školičce "Rozlučková párty". Bližší informace se dozvíte v šatnách dětí.
Provozní doba MŠ od 1. 9. 2019 (19.6.2019)
 • Oznamujeme rodičům, že provozní doba mateřské školy včetně odloučeného pracoviště bude od 1. 9. 2019 od 06: 00 hod. do 16: 30 hod.
Školička-Den otevřených dveří  (18.6.2019)
 • Dny otevřených dveří a informativní schůzky pro nové rodiče proběhnou ve Školičce
  v pondělí 24.6. v 15:30 hod. ve třídě Vodníků a ve středu 26.6. v 15:30 hod. ve třídě Ještěrek. Zveme všechny rodiče a jejich děti, které od září 2019 přechází do Školičky, přijďte se podívat :-).
Tablo předškoláků (18.6.2019)
 • Tablo všech našich předškoláků máme v Papírnictví a hračkářství Milián.
Oznámení-hernička (17.6.2019)
 • Oznamujeme, že od poloviny června bude Hernička uzavřena. Otevřeme opět v říjnu.
Rozhodnutí o přijetí - převody o prázdninách  (14.6.2019)
Platby o prázdninách (13.6.2019)
Čtvrtek 20.6.2019 / Rozloučení s předškoláky (13.6.2019)
 • Ve čtvrtek 20.6. v 16:30 hod. proběhne na zahradě naší MŠ "Rozloučení s předškoláky". Více informací zde.
Omezení provozu zahrady pro veřejnost (13.6.2019)
 • Z důvodu konání školkové akce na zahradě MŠ, bude zahrada pro veřejnost úplně uzavřena ve čtvrtek 20.6. A dále upozorňujeme, že na zahradě budou také probíhat třídní akce a to 24. a 25.6., zahrada pro veřejnost zůstane otevřena.
ZAHRADA PRO VEŘEJNOST- OZNÁMENÍ (12.6.2019)
 • Od pondělí 17. 6. 2019 bude naše zahrada znovu zpřístupněna veřejnosti (dětem do 10let v doprovodu zákonných zástupců ).
  Po- pá  od 16: 30 hod. do 19:00 hod., so-ne od 16: 00 hod. do 19: 00 hod.
  Těšíme se na malé i velké návštěvníky.


Úterý 18.6.2019/Informativní schůzka pro nové rodiče (11.6.2019)
 • Zveme rodiče nově přijatých dětí ( šk.rok 2019/20) na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 18.6. v Herničce. Registr.č. 001. - 032. v 15:15 hod. a registr.č. 033. - 071. v 16:00 hod. Na schůzku přijďte, prosím bez dětí.
Středa 12.6.2019/Výlety (11.6.2019)
 • Ještěrky - výlet do Kočova
  Vodníci - výlet do Kočova
  Žabky - výlet do Roudna
  Více informací v šatnách dětí.
Akce pro širokou veřejnost (11.6.2019)
 • Den zdraví pro děti a mládež. Více zde.
Konkurz/Dětřichov nad Bystřicí (11.6.2019)
 • Starosta obce Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje konkurz na vedoucí prac. místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřitované obcí. Více zde.
Pozvánka pro budoucí prvňáčky/ZŠ Okružní (7.6.2019)
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/ 20 (5.6.2019)
 • Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
  Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

Den dětí 30.5.2019 (31.5.2019)
Středa 5.6.2019/fotografování dětí na zahradě MŠ (30.5.2019)
 • Ve středu 5.6. se budou děti (Vážky,Kapříci,Žabky a Včelky) fotografovat na zahradě MŠ (společné foto třídy) a předškoláci na tablo ve školkových tričkách.
Pondělí 3.6.2019/Včelky výlet (29.5.2019)
 • V pondělí 3.6. jedou Včelky na výlet do Kočova. Více informací se dozvíte v šatnách dětí.
Pátek 7.6.2019/Vážky (28.5.2019)
 • V pátek 7.6. zažijí Vážky dopoledne plné her- "Výlet za zvířátky"  SVČ na ZŠ Petrin.
Oslava Dne dětí na zahradě naší Mateřské školy (20.5.2019)
 • Ve čtvrtek 30.5.2019 od 15:00 hod. oslavíme na zahradě naší Mateřské školy Den dětí na téma "Z pohádky do pohádky ". Podrobnější informace naleznete v šatnách dětí a zde.
Pátek 17.5.2019/Ukázka dravých ptáků (9.5.2019)
 • V pátek 17.5. v 9:00 hod. přijedou na naši zahradu sokolníci s ukázkou dravých ptáků. Zúčastní se všechny děti. Cena 50,- Kč/dítě.
Pondělí 27.5.2019/Den otevřených dveří na ZZS (9.5.2019)
 • V pondělí 27.5 od 8:00 hod. do 16:00 hod. se koná Den otevřených dveří na Zdravotnické záchranné službě v Bruntále (Zeyerova 13). Plakát.
Úterý 14.5.2019/Návštěva ZUŠ Bruntál (9.5.2019)
 • V úterý 14.5. na 9:00 hod. navštíví předškoláci ZUŠ Bruntál. Zhlédnou "Výchovný koncert" a navštíví výtvarný obor.
Informace / Převody o prázdninách (3.5.2019)
 • Od 6.5. do 31.5.2019 mohou rodiče požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů. Žádost (ke stažení zde nebo v Informacích o  škole - dokumenty)+kopii evidenčního listu a kopii zmocnění pro předání dítěte(vyžádejte si u tř. učitelky) odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní MŠ. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v kmenové MŠ do 14.6.2019. 

   

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 (30.4.2019)
 • Zápis na školní rok 2019/20 proběhne 15. a 16. května od 10:00 hod. do 15:00 hod. v ředitelně MŠ. Informace k organizaci a průběhu zápisu zde. Žádost o přijetí zde.
Hernička (24.4.2019)
 • Z důvodu fotografování dětí bude Hernička ve středu 24.4.2019 od 8:00 do 10:00 hod. uzavřena.
Velikonoční přání (17.4.2019)
ZAHRADA PRO VEŘEJNOST- OZNÁMENÍ (12.4.2019)
 • Zahrada mateřské školy nebude v letošním roce z provozních důvodů zpřístupněna veřejnosti.
Velikonoční tvoření (10.4.2019)
 • Vodníci - pondělí 15.4. od 15:30 hod.
  Včelky - středa 17.4. od 15:00 hod.
Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 (10.4.2019)
 • Zápis na školní rok 2019/20 proběhne 15. a 16. května od 10:00 hod. do 15:00 hod. v ředitelně MŠ. Informace k organizaci a průběhu zápisu zde. Žádost o přijetí zde.
28.březen - Den učitelů (28.3.2019)
 • Děkujeme rodičům a dětem, kteří nám při příležitosti dnešního významného dne  poděkovali  za naši náročnou práci kytkou nebo malou pozorností.Velmi nás to potěšilo.Učitelky.
Jarní besídky  (25.3.2019)
 • Kapříci - 27.3. v 15:00 hod. "Kouzelnické kukátko"
  Včelky - 28.3. v 15:15 hod. "Cirkus Barnabáš"
  Ještěrky - 16.4. v 17:00 hod. "Dovolená ve vesmíru"
  Žabky - 30.4. v 15:00 hod. "Cirkus Africano"
  Vážky - 6.5. v 15:00 hod.
  Motýlci - 7.5. v 15:15 hod. "Jak Maková panenka a motýl Emanuel budili jaro"
  Vodníci - 9.5. v 15:15 hod. "Vodnická pohádka"
1.místo ve výtvarné soutěži (21.3.2019)
 • Honzík Simko ze třídy Vodníci se umístil na 1. místě ve výtvarné soutěži Kladenská veverka. Blahopřejeme !
sobota 6.4.2019/Ukliďme Česko (21.3.2019)
1.-5.4.2019/Jarní úklid zahrady (21.3.2019)
 • V termínu od 1.4. do 5.4. denně od 13:00 do 17:00 hod. proběhne na školní zahradě "Jarní brigáda". Prosíme o pomoc při jarním úklidu. Více informací v šatnách dětí a zde.
Pátek 29.3.2019/Emongo  (21.3.2019)
 • V pátek nás navštíví africká skupina Emongo, která nám předvede pásmo africké kultury (tance,folklórní hudba,prezentace o Africe). Zúčastní se: Motýlci,Žabky,Včelky, Vodníci a Ještěrky. Cena 50,- Kč/dítě
Úterý 19.3.2019/akce ZŠ Petrin (12.3.2019)
 • "Mami, tati, najdi si mě"- ZŠ Petrin zve děti z MŠ (předškoláky) do školy. Více informací zde.Naše školka se akce nezúčastní, můžete jít se svými dětmi sami.

Uzavření MŠ během hlavních prázdnin 2019 (13.2.2019)
 • Mateřská škola bude uzavřena v období hlavních prázdnin od 29.7.2019 do 30.8.2019 (včetně) celkem 5 týdnů. Rozpis provozu MŠ zřizovaných Městem Bruntál zde.
Zápis do MŠ (13.2.2019)
 • Zápis na školní rok 2019/20 proběhne 15. a 16. května od 10:00 hod. do 15:00 hod. Bližší informace zveřejníme 30dnů před zápisem. ( kritéria pro přijetí, počet volných míst,žádosti o přijetí apod.)

Lyžařská školička (7.2.2019)
 • Lyžařský výcvik pro přihlášené děti se bude konat 18.2.,19.2.,21.2, 22.2. 2019 (středa 20.2. odpočinkový den). Odjezd od ZŠ Amos je vždy v 8.15 hod. a příjezd ve 12.00 hod. tamtéž. Více informací zde popř. u tř. učitelek.
Pondělí 11.2.2019/Vodníci - myslivost (5.2.2019)
 • V pondělí 11.2. v 9:30 navštíví Vodníci výukovou místnost na OMS Bruntál, kde se zúčastní besedy o myslivosti. Cena 20,- Kč/dítě.
Hernička (31.1.2019)
 • Zveme rodiče malých dětí (od dvou let), které ještě nenavštěvují mateřskou školu k návštěvě  "Herničky". Je otevřená každou středu od 8: 00 do 10:00 hod a od 14:30 do 16:30hod.v naší MŠ (pavilon B, označeno na dveřích).
Pondělí 4.2.2019/Ještěrky - myslivost (30.1.2019)
 • V pondělí 4.2. v 9:30 navštíví Ještěrky výukovou místnost na OMS Bruntál, kde se zúčastní besedy o myslivosti. Cena 20,- Kč/dítě.
Středa 30.1.2019/Stonožka (24.1.2019)
 • Ve středu 30.1. navštíví Včelky Sportovní halu Bruntál, kde zhlédnou taneční vystoupení TS Stonožka. Cena 50,- Kč/dítě.
úterý 29.1.2019/beseda pro rodiče  (22.1.2019)
 • V úterý 29.1.2019 v 15:30 hod. proběhne u Ještěrek ( ZŠ Cihelní ) beseda pro rodiče předškoláků  na téma "Školní zralost, školní připravenost"pod vedením Mgr. Miroslava Piňose, ředitele Pedagogicko psychologické poradny v Bruntále.Setkání se také zúčastní paní učitelky ZŠ Cihelní, které budou od září 2019 učit 1. třídy. Více zde.

   

Neděle 20.1.2019/Zimní hrátky v zahradě (16.1.2019)
 • Vážení rodiče, v rámci ukončení projektu "Bádáš, bádám, bádáme" jsme pro vás od 14:00 hod. do 16:00 hod. připravili:
  - na pavilonu A ve třídě Kapříci ukázku vybavení badatelského batohu k zapůjčení
  - na zahradě Vám představíme nové výukové prvky
  - také si můžete užít sněhových radovánek
  Těšíme se na Vás, akce proběhne za každého počasí, náhradní program ve třídě.
  Jana Kočařová
Pondělí 14.1.2019/Divadlo v MŠ (11.1.2019)
 • V pondělí 14.1. v 9:00 hod. přijede do školky divadlo s pohádkou "Zimní radovánky veverky Zrzečky". Zúčastní se Motýlci, Vážky, Kapříci a Žabky. Cena 40,- Kč/dítě.
Upozornění- Školička/provoz MŠ 3. a 4. ledna 2019 (19.12.2018)
 • Přihlášené děti ze Školičky (Ještěrky a Vodníci) budou 3. a 4.ledna 2019 umístěny ve třídě "Hernička" v budově mateřské školy. Stravné 31,- Kč/den zaplatíte v hotovosti 3.1. ve třídě. Více informací naleznete na nástěnkách v šatně ve Školičce.
Vánoční přání (17.12.2018)
pondělí 3.12./Městké divadlo Bruntál (2.12.2018)
 • V pondělí 3.12. navštíví Žabky,Ještěrky a Vodníci Městské divadlo Bruntál, pohádku TS Stonožka "Vánoční dárek". Odchod z MŠ v 8:00 hod. Cena 50,-Kč/dítě.
VÁNOČNÍ BESÍDKY VE ŠKOLCE (29.11.2018)
 • Srdečně Vás zveme na vánoční besídky Vašich dětí. Termíny, časy a názvy besídek naleznete zde a v šatnách dětí. Těšíme se na společně strávený předvánoční čas.
Středa 5.12.2018 / Mikulášská nadílka (29.11.2018)
 • Ve středu 5.12. dopoledne navštíví děti ve školce Mikuláš,čert a anděl. Děti se vůbec nemusí bát, protože byly celý rok hodné :-).


Vánoční tvoření s rodiči (19.11.2018)
 • Vážky - úterý 11.12. od 15:30 hod.
  Žabky -  čtvrtek 29.11. od 15:00 hod.
  Kapříci - středa 28.11. od 15:00 hod.
  Včelky - úterý  27.11. od 15:00 hod.
  Vodníci - pátek 14.12.
  Ještěrky - čtvrtek 6.12. od 15:00 hod.
Upozornění/Hernička (13.11.2018)
 • Upozorňujeme návštěvníky Herničky, že ve středu 21.11. bude z důvodu fotografování dětí Hernička ráno od 8:00 hod. do 10:00 hod. zavřená. Odpolední provoz Herničky se nemění. Můžete ji navštívit od 14:30 hod. do 16:30 hod. Děkujeme za pochopení.
Úterý 13.11.2018/Divadlo v MŠ (6.11.2018)
 • V úterý 13.11. přijede do školky divadlo Šternberk s pásmem pohádek pro děti. Zúčastní se Motýlci a Vážky. Cena 45,- Kč/dítě.
VÝZVA ZAHRADA (5.11.2018)
 • 31.10.2018 byla ukončena Výzva zahrada. Kromě rodičů přispěli také učitelky a celkem se vybralo krásných 38.030,- Kč.
  Velmi všem děkujeme a těšíme se, že si brzy budeme společně užívat veškerého vybavení.
Uzavření MŠ v období vánočních svátků (31.10.2018)
 • Mateřská škola bude uzavřena od 22.12.2018 do 2.1.2019 včetně (4 pracovní dny).
Strašidelný karneval (29.10.2018)
 • V dopoledních hodinách proběhne "Strašidelný karneval"
  v úterý 30.10. u Ještěrek a Vodníků
  v pátek 2.11. u Žabek a Motýlků
  v úterý 6.11. u Včelek
  Prosíme, připravte dětem "Strašidelné" kostýmy. Více v šatnách dětí.
Zrušení brigády (24.10.2018)
 • Brigáda 25.10. se z důvodu nepříznivého počasí ruší.
  "Zahradní hrabárna" ale proběhne ve čtvrtek 25.10. od 15:00 do 16:00 hod. v Herničce - můžete zde zakoupit cokoliv z dětského oblečení, bot, které se hromadí v šatnách a nikomu nepatří (za 10,- Kč). Peníze budou použity na údržbu zahrady.
Výzva zahrada (22.10.2018)
 • Děkujeme všem rodičům za finanční podporu a spolupráci v projektu "Bádáš, bádám, bádáme". Celkem jste dosud přispěli částkou 24 630,- Kč. Patří Vám velké poděkování. Výzva bude ukončena 31.10.2018, můžete ještě přispět.
  Článek o projektu najdete na webu města.

Úterý 6.11.2018 / Uspávání skřítků Podzimníčků (16.10.2018)
 • Zveme Vás na již tradiční akci naší MŠ "Uspávání skřítků Podzimníčků". Více informací naleznete zde a zde. A v šatnách dětí.
Zahradníček informuje (5.10.2018)
 • Sklidili jsme úrodu a pořídili výukovou tabuli "Jezírko v zahradě". Více zde.
  Fotografie naleznete ve FOTO A VIDEO.
Úterý 9.10.2018/Divadlo v MŠ (3.10.2018)
 • 9.10. přijede do školky divadlo s pohádkou "Tajuplná bajka". Zúčastní se Včelky, Žabky a Kapříci. Cena 40,- Kč/dítě.
Dotazník / mikrojesle (1.10.2018)
 • Paní Marie Vymazalová chystá projektový záměr na vytvoření mikrojeslí ve Starém Městě u Bruntálu a v Bruntále, proto prosí o vyplnění dotazníku zde. Vyplněné dotazníky budou sloužit jako vyhodnocení, zdali je vhodné projekt realizovat a v jaké podobě. Sdělením Vašich názorů jí velmi pomůžete.
Zahrada pro veřejnost- oznámení (24.9.2018)
 • Vzhledem k chladnému počasí bude zahrada pro veřejnost uzavřena již  od pondělí 24. 9.2018.
Hernička - oznámení (18.9.2018)
 • Od 1.10.2018 zahajujeme provoz Herničky. Více informací zde.
Zahrada pro veřejnost - oznámení (18.9.2018)
 • Oznamujeme návštěvníkům, že v úterý 25.9.2018 bude naposledy v tomto roce otevřena zahrada pro veřejnost.
Výzva zahrada (17.9.2018)
 • Vážení rodiče, byli jste na třídních schůzkách informováni o "výzvě zahrada". Váš dobrovolný příspěvek nám umožní dofinancovat projekt "Bádáš,bádám, bádáme". Více informací zde. Výzva končí k 31.10.2018. Děkujeme za podporu.
Čtvrtek 13.9.2018/Fotografování dětí (12.9.2018)
 • 13.9. od 8:00 hod proběhne fotografování třídních kolektivů v MŠ.
Úterý 18.9.2018 / školička (12.9.2018)
 • V úterý 18.9. v 9:00 hod. proběhne ve školičce"Artistic magic show" aneb společenské chování, kultivovaný projev. Zúčastní se Ještěrky a Vodníci. Cena 50,- Kč/dítě.
Zahrada pro veřejnost- oznámení (31.8.2018)
 • Od soboty 1. 9. 2018 otevíráme zahradu pro veřejnost.Na dodržování provozního řádu bude dohlížet pan Zeman.Těšíme se na vás!
Třídní schůzky 2018 (31.8.2018)
 • Zveme rodiče na třídní schůzky.
  Vodníci, Motýlci, Kapříci - čtvrtek 6.9. v 15:15 hod. ve své třídě
  Ještěrky - pondělí 10.9. v 15:15 hod. ve své třídě
  Včelky - úterý 11.9. v 15:15 hod. ve své třídě
  Žabky - středa 12.9. v 15:15 hod. ve své třídě
  Vážky - úterý 11.9. v 15:00 hod. ve své třídě


Informace k platbám na šk. rok 2018/19 (28.8.2018)
Dny otevřených dveří pro nově přijaté děti od 1.9.2018 (23.8.2018)
 • Zveme rodiče a jejich děti na "Dny otevřených dveří".Přijďte se podívat v úterý  28.8. nebo ve středu 29.8. do školky,prohlédnout si třídu,zahradu,vybrat si značku,seznámit se s paní učitelkou.Dopoledne od 10:00 do 11:00 hod. nebo odpoledne od 15:00 do 16:00 hod.Moc se na vás těšíme.

Platby za srpen 2018 (13.8.2018)
Zahrada pro veřejnost- oznámení (27.7.2018)
 • Ředitelka MŠ oznamuje, že od 30. 07. 2018 bude zahrada pro veřejnost z provozních důvodů do odvolání uzavřena. ( pravděpodobně celý srpen )
Zahrada pro veřejnost- oznámení (12.7.2018)
Přání (29.6.2018)
Školné a stravné prázdniny 2018 (28.6.2018)
 • Školné a stravné za prázdniny 2018 se bude vybírat v úterý 10.7. a v úterý 14.8. od 15:00 do 16:00 hod. v ředitelně a u vedoucí školní jídelny.
UZAVŘENÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST (27.6.2018)
 • Ve středu 27. 06. 2018 je zahrada ( velká i malá ) pro veřejnost uzavřena.
  Děkujeme za pochopení
Prázdninový provoz MŠ/Rozmístění dětí (26.6.2018)
Tabla předškoláků (18.6.2018)
 • Tabla našich předškoláků si můžete prohlédnout:
  Žabky - Papírnictví a drogerie Milián
  Žížalky - Textilní galanterie
  Tygříci - Klenoty, zlatnictví na náměstí
  Lvíčata - Papírnictví a drogerie Milián
Platby o prázdninách (15.6.2018)
Pekelný den/Oslava Dne dětí (14.6.2018)
Úterý 19.6.2018/Informativní schůzka pro nové rodiče (14.6.2018)
 • Zveme rodiče nově přijatých dětí ( šk.rok 2018/19) na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 19.6. v 15:30 hod. ve třídě Žabky. Na schůzku přijďte, prosím bez dětí.
Pondělí 18.6.2018/výlet Lvíčata (13.6.2018)
 • V pondělí 18.6. jdou děti ze třídy Lvíčat na výlet do Kočova. Odchod z MŠ v 8:30 hod., návrat á v 15:00 hod. Více informací v šatně dětí.
Čtvrtek 14.6.2018/Školička-spaní ve školce (13.6.2018)
 • Ve čtvrtek 14.6. budou děti ze třídy Lvíčat a Tygříků spát přes noc ve školičce. Podrobnější informace k této akci naleznete v šatnách dětí.
Výsledky přijímacího řízení / prázdniny 2018 (11.6.2018)
Vyhlášení konkursního řízení (7.6.2018)
 • Rada Města Bruntál vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9. Více zde.
Upozornění/Uzavření zahrady pro veřejnost (5.6.2018)
 • Z důvodu konání školních akcí na zahradě MŠ, bude zahrada pro veřejnost uzavřena ve čtvrtek 7.6 a v pátek 8.6. Využít můžete pouze malou zahradu před MŠ. Děkujeme za pochopení.
Pátek 8.6.2018 / Rozloučení s předškoláky (5.6.2018)
 • V pátek 8.6. v 16:30 hod. proběhne na zahradě naší MŠ "Rozloučení s předškoláky". Více informací zde.
Organizace tříd od září 2018 (4.6.2018)
 • Organizace tříd od září 2018. Více zde.
Středa 6.6.2018/Městské divadlo Bruntál (31.5.2018)
 • Ve středu 6.6. v 8:30 hod. navštíví Lvíčata, Tygříci a předškoláci Žabky Městské divadlo Bruntál. Divadelní představení "Návštěva u Aničky" zahraje ZŠ Amos. Cena 30,-Kč/dítě.
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/ 19 (29.5.2018)
 • Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
  Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

GDPR / Informační povinnost správce (23.5.2018)
 • GDPR-Informační povinnost správce - zde.
Středa 30.5.2018/Fotografování (23.5.2018)
 • 30.5. se budou Žížalky, Kuřátka a Čertíci fotografovat na zahradě MŠ. Jedná se o fotografování třídního kolektivu.
Oslava Dne dětí na zahradě naší Mateřské školy (22.5.2018)
 • V pátek 1.6.2018 od 15:00 hod. oslavíme na zahradě naší Mateřské školy Den dětí na téma "Pekelný den ". Podrobnější informace naleznete v šatnách dětí a zde. Program akce zde.
čtvrtek 24.5.2018/zahrada MŠ (17.5.2018)
 • Ve čtvrtek 24.5. v 9:00 hod. přijedou na zahradu MŠ sokolníci s ukázkou dravých ptáků. Zúčastní se všechny děti. Vybíráme 40,- Kč.
Informace / Převody o prázdninách (14.5.2018)
 • Od 7.5. do 31.5. mohou rodiče požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů. Žádost (ke stažení zde nebo v Informacích o  škole - dokumenty)+kopii evidenčního listu a kopii zmocnění pro předání dítěte(vyžádejte si u tř. učitelky) odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní MŠ. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v naší MŠ do 15.6.2018.

   

Středa 16.5.2018/Městské divadlo Bruntál (14.5.2018)
 • Ve středu 16.5. navštíví děti Městské divadlo Bruntál-představení Hudebního divadla z Hradce Králové "Povídejme si děti". Zúčastní se:Žabky, Žížalky, Tygříci a Lvíčata. Cena 50,- Kč/dítě.
Sobota 9.6.2018/seminář lokomoce (14.5.2018)
 • Chcete napravit nebo předejít vadnému držení těla svého dítěte? Neváhejte a přijďte na seminář "Lokomoce". Více zde.
  Zájemci, nahlaste se e-mailem reditelka@msurybnika.cz  do 17.5.2018.
Upozornění/Zavření zahrady pro veřejnost (9.5.2018)
 • Ve středu 9.5.2018 bude zahrada pro veřejnost z důvodu nepříznivého počasí uzavřena.
Zápis do mateřské školy pro rok 2018/19 (9.5.2018)
Čtvrtek 3.5.2018/Tvoření s maminkami u Kuřátek (30.4.2018)
 • 3.5. od 15:00 hod. proběhne ve třídě Kuřátek výroba dárečku pro maminky.
Lvíčata/změna času besídky (25.4.2018)
 • Termín a čas besídky Lvíčat: 11.5. v 16:00 hod. "Barevný svět".
Hernička - oznámení (17.4.2018)
 • Hernička bude otevřena ještě 2x ( 19. 4. a 26. 4. ), poté bude její provoz až do října 2018  přerušen.
Zahrada pro veřejnost - otevření (17.4.2018)
 • Od středy 18. 4. 2018 otevíráme zahradu pro veřejnost.
  Provozní doba pondělí - pátek  16: 30 hod. - 19: 00 hod., sobota a neděle  15: 00 hod. - 19: 00 hod. Těšíme se na všechny návštěvníky a prosíme, abyste dodržovali Provozní řád zahrady ( vyvěšen na brance a v informacích o škole ).
Pozvánka na třídní besídky / Jaro 2018 (17.4.2018)
 • Srdečně Vás zveme na jarní besídky.
  Termíny zde.
Zápis do mateřské školy pro rok 2018/19 (16.4.2018)
Úklid naší zahrady (10.4.2018)
 • Děkujeme za pomoc, ale nestihli jsme všechno uklidit... více zde.
uklidili jsme Česko (9.4.2018)
 • V sobotu 7.4. jsme se zúčastnili celorepublikové akce "Ukliďme Česko". Více zde.
  Odkaz na web. stránky akce zde. Fotografie naleznete ve Foto a video.
Zápis do mateřské školy pro rok 2018/19 (9.4.2018)
 • Ředitelka Mateřské školy Bruntál, U Rybníka 3 vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem Městem Bruntál ZÁPIS do mateřské školy pro šk.rok 2018/19.Termín: 15.5. a 16.5. 2018 od 10:00 hod. do 15:00 hod. Kritéria pro přijetí a Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zveřejníme měsíc před zápisem.
Velikonoční přání (29.3.2018)
Středa 28. 3. v 9: 45 hod. - návštěva ZŠ Bruntál, Jesenická (26.3.2018)
 • Na návštěvu půjdou naši předškoláci ze třídy Žížalek, Žabek, Lvíčat a Tygříků.
sobota 24.3.2018/Hodina Země (23.3.2018)
 • 24.3. mezi 20:30 - 21:30 hod. společně s dalšími zhasněte. Klima jsme už změnili. Teď se pojďme změnit my. Více www.hodinazeme.cz.
  Plakát.
Zápis do prvních tříd na školní rok 2018/ 19 (23.3.2018)
 • V pátek 6. 4.2018 od 14: 00 do 17: 00 a v sobotu 7. 4. 2018 od 8: 00 do 11: 00 hod.
  proběhnou na bruntálských základních školách zápisy do 1. tříd.
  Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol.
Velikonoční tvoření  (22.3.2018)
 • Úterý 20.3. od 15:00 hod. u Včelek.
  Čtvrtek 22.3. od 15:00 hod. u Tygříků.
  Úterý 27.3. od 15:00 hod. u Koťat.
  Úterý 27.3. od 15:00 hod. u Lvíčat.
  Úterý 27.3. od 15:15 hod. u Čertíků.
  Středa 28.3. od 15:00 hod. u Žabek.
Upozornění - provozní doba (20.3.2018)
 • Provozní doba MŠ je 6: 15 hod. - 16:15hod. Toto je čas, kdy je odemykána a zamykána budova.( viz Školní řád odst. 4 )
  Povinnost dodržovat Školní řád se týká zákonných zástupců, dětí i zaměstnanců školy.( více na hlavních dveřích )
ČŠI na naší MŠ (19.3.2018)
 • Ve dnech 5. - 7. 2. 2018 proběhla na naší MŠ inspekce. Zprávu naleznete v Informacích o škole.
hernička (15.3.2018)
 • Chystáte se do naší školky? Tak nejen pro vás opět otevíráme Herničku. Každý čtvrtek od 15:00 hod. do 17:00 hod. Začínáme 22. 3. u Žížalek. Více plakát.
Konkursní řízení (14.3.2018)
 • Rada Města Bruntálu vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9. Více zde.
sobota 7.4.2018/Ukliďme Česko (12.3.2018)
 • Informace.
  Pokud se zúčastníte, napište se v šatnách dětí.
sobota 24.3.2018/Hodina Země (12.3.2018)
 • 24.3. mezi 20:30 - 21:30 hod. společně s dalšími zhasněte. Klima jsme už změnili. Teď se pojďme změnit my. Více www.hodinazeme.cz.
  Plakát.
Velikonoční tvoření  (7.3.2018)
 • Úterý 20.3. od 15:00 hod. u Včelek.
  Čtvrtek 22.3. od 15:00 hod. u Tygříků.
  Úterý 27.3. od 15:00 hod. u Koťat.
  Úterý 27.3. od 15:00 hod. u Lvíčat.
  Úterý 27.3. od 15:15 hod. u Čertíků.
  Středa 28.3. od 15:00 hod. u Žabek.
Pondělí 19.3.2018/Divadlo v MŠ (7.3.2018)
 • 19.3. v 9:00 hod.přijede do školky maňáskové divadlo s pásmem pohádek. Zúčastní se Kuřátka,Čertíci,Koťata,Včelky. Cena 40,- Kč
Pondělí 19.3.2018/Městské divadlo Bruntál (7.3.2018)
 • 19.3. v 10:00 hod. navštíví Lvíčata,Tygříci,Žížalky a Žabky Městské divadlo Bruntál. Pohádku "Sůl nad zlato". Cena 40,- Kč/dítě.
středa 7.3.2018/Policie Bruntál (4.3.2018)
 • 7.3. v 10:00 hod. proběhne na Policii ČR Bruntál preventivní akce zaměřená na podporu čtení v souvislosti se čtením knížky Policejní pohádky. V rámci této akce se děti seznámí také s prací policistů a jejich technikou. Zúčastní se Lvíčata a Tygříci.
Lyžařská školička (28.2.2018)
 • Lyžařský výcvik pro přihlášené děti se bude konat 5. - 9. 3. (Lvíčata a Tygříci) a 12. - 16. 3. (Žížalky a Žabky) středa je volný den. Odjezd od ZŠ Amos je vždy v 8.15 hod. a příjezd ve 12.30 hod. tamtéž. Více informací naleznete v šatnách dětí popř. u tř. učitelek.
čtvrtek 22.2.2018/Karneval u Včelek (19.2.2018)
 • Ve čtvrtek 22.2. od 15:00 hod. se bude konat u Včelek karneval. I rodiče mohou přijít v maskách :-).
Zápis do mateřské školy pro rok 2018/19 (16.2.2018)
 • Ředitelka Mateřské školy Bruntál, U Rybníka 3 vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem Městem Bruntál ZÁPIS do mateřské školy pro šk.rok 2018/19.Termín: 15.5. a 16.5. 2018 od 10:00 hod. do 15:00 hod. Kritéria pro přijetí a Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zveřejníme měsíc před zápisem.
Oznámení o uzavření MŠ v období hlavních prázdnin 2018 (14.2.2018)
 • Mateřská škola bude uzavřena od 16.7.do 10.8. (4 týdny) a od 27.8. do 31.8. (1 týden). Rozpis provozu MŠ zřizovaných Městem Bruntál viz. příloha.
Úterý 23.1.2018/Dolní Vítkovice (22.1.2018)
 • V úterý 23.1.2018 navštíví Tygříci a Lvíčata Malý svět techniky v Dolních Vítkovicích. Více v šatnách dětí a zde.
Úterý 30.1.2018/beseda pro rodiče  (17.1.2018)
 • Úterý 30.1.2018 v 15:30 hod. u Tygříků ( ZŠ Cihelní ) beseda pro rodiče předškoláků  na téma "Školní zralost, školní připravenost"pod vedením Mgr. Miroslava Piňose, ředitele Pedagogicko psychologické poradny v Bruntále.Více zde.

   

Pondělí 22.1.2018/Divadlo v MŠ (16.1.2018)
 • V pondělí 22.1. v 9:00 hod. přijede do školky Maňáskové divadlo Šternberk. Zúčastní se Včelky,Koťata,Kuřátka a Čertíci. Cena 40,-Kč/dítě.
Kurzy pro rodiče předškoláků (15.1.2018)
 • Únor - duben 2018 - kurzy pro rodiče s dětmi, zaměřené na usnadnění nástupu dětí do 1. třídy ZŠ.Termíny: 6.2., 20. 2., 6.3., 20. 3., 3.4., 17.4. vždy od 15: 00 hod. ve třídě Tygříků.Kurz povede speciální pedagog Mgr. Renata Bokůvková, učitelka ZŠ Bruntál, Cihelní 6. Více v šatnách předškoláků a zde.
Pondělí 22.1.2018/Beseda pro rodiče (12.1.2018)
 • 22.1. od 17:00 hod. pořádá vzdělávací agentura A-gnos besedu pro rodiče s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou na téma "Miluj své dítě a vychovávej". Více v šatnách dětí a zde.
Potvrzení o výši vynaložených výdajů (4.1.2018)
 • Bližší informace naleznete v šatnách dětí a zde.
  Rodiče dětí,které již navštěvují ZŠ, ať si o potvrzení zažádají e-mailem: zastupkyne@msurybnika.cz
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ (20.12.2017)
Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin (14.12.2017)
 • Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude uzavřena od 27. 12. do 29. 12. 2017 včetně. ( 3 pracovní dny )
Hernička- oznámení (11.12.2017)
 • Z důvodu malé návštěvnosti rušíme od ledna 2018 Herničku.O případném opětovném zahájení provozu budete informováni v aktualitách.
  Děkujeme za pochopení.
Pondělí 11.12.2017/Staročeské Vánoce na Petrině (8.12.2017)
sobota 16.12.2017 / Vánoce na zámku (8.12.2017)
 • V 10.20 hod. vystoupí v Kočárovně děti ze třídy Žabek pod vedením p. učitelky Dáši Otiskové a Jarmily Brenkusové. Přijďte se podívat. Program zde. Plakát Vánoce na zámku zde.
Pátek 15.12.2017 / divadlo v ZŠ Petrin (8.12.2017)
 • V pátek 15.12. v 9:30 hod. navštíví Tygříci, Lvíčata a Koťata ZŠ Petrin - "Vánoční zpívánky". Cena 35,- Kč/dítě.
Pozvánka na výstavu dětských prací / MÚ Bruntál (4.12.2017)
 • Pozvánka na výstavu dětských prací na MÚ zde.
  Pozvánka na jarmark na MÚ zde.
Úterý 5.12.2017 / Mikulášská nadílka (4.12.2017)
 • V úterý 5.12. dopoledne navštíví děti ve školce Mikuláš,čert a anděl. Děti se vůbec nemusí bát, protože byly celý rok hodné :-).


Vyhodnocení dotazníků pro rodiče (29.11.2017)
Upozornění/ Hernička (27.11.2017)
 • Upozorňuje návštěvníky Herničky, že ve čtvrtek 30.11. bude poslední Hernička v tomto kalendářním roce. Těšit se na Vás budeme opět v lednu - od 4.1.2018 - u Včelek :-).
Vánoční tvoření s rodiči (23.11.2017)
 • Koťata 6.12. od 15:00 hod. ve své třídě-výroba andílka
  Včelky 12.12. od 15:00 hod. ve své třídě-výroba závěsného stromečku
  Tygříci 19.12. od 15:00 hod. ve své třídě
Adventní čas ve školce (22.11.2017)
 • Včelky 5. 12. v 15: 00 hod.-besídka „Mikulášská škola“ s mikulášskou nadílkou
  Žabky 7. 12. v 17: 00 hod.-besídka „ Andělé a čerti“
  Tygříci 12. 12. v 15: 00 hod.-besídka „Z pohádky do pohádky“
  Koťata 13. 12. v 15: 00 hod.-předvánoční posezení s rodiči
  Lvíčata 8. 12. v 15:30 hod.-Vánoce u Lvíčat
  Žížalky 12.12. v 15:00 hod.-předvánoční posezení s rodiči
  Čertíci 14.12. v 15:00 hod.-předvánoční posezení s rodiči

Zrušení podzimní brigády (13.11.2017)
 • Brigáda ve středu 15. 11. 2017 nebude.Zahradu uklidíme až na jaře.
Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin (10.11.2017)
 • Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude uzavřena od 27. 12. do 29. 12. 2017 včetně. ( 3 pracovní dny )
Středa 15.11.2017/Podzimní brigáda (8.11.2017)
 • Ve středu 15.11. od 15:00 hod. proběhne na školní zahradě "Podzimní brigáda". Více informací v šatnách dětí a zde.
Středa 8.11.2017/Městské divadlo Bruntál (6.11.2017)
 • Ve středu 8.11. navštíví Lvíčata,Tygříci,Žabky a Žížalky Městské divadlo Bruntál,představení Malá čarodějnice. Cena 40,- Kč/dítě.
Čtvrtek 2.11.2017/Tvoření u Tygříků (1.11.2017)
 • Ve čtvrtek 2.11. od 15:00 do 16:15 hod. proběhne ve třídě Tygříci podzimní tvoření "lampion".
Tvar sms pro odhlašování a přihlašování dětí (30.10.2017)
 • Prosíme rodiče, aby při odhlašování a přihlašování dětí na třídní mobilní telefony používali tento tvar sms zde. Děkujeme.
Strašidelný karneval ve třídách (30.10.2017)
 • V dopoledních hodinách proběhne v některých třídách strašidelný karneval. Prosíme, připravte dětem strašidelnou masku a ráno jim ji oblečte do třídy.
  Tygříci, Lvíčata - úterý 31. 10.
  Kuřátka - čtvrtek 2. 11.
  Koťata - pátek 10. 11.
Vyhlášení konkurzního řízení (26.10.2017)
 • Město Jeseník Rada města vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Jeseník, příspěvková organizace. Více zde.
Pondělí 23.10.2017/Městské divadlo Bruntál (20.10.2017)
 • V pondělí 23.10. navštíví Lvíčata a Tygříci Městské divadlo Bruntál-hudební představení "Ententýky a Endele Vendele..."
Oznámení - zahrada pro veřejnost (27.9.2017)
 • Připomínáme návštěvníkům, že zahrada pro veřejnost bude naposledy otevřena v sobotu 30.září 2017.
  Budeme se na Vás těšit v květnu příštího roku.
Hernička (25.9.2017)
 • Od 5. října opět zahajujeme provoz "Herničky" plakát.
  Každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.
  Začínáme u Žabek.


Poděkování (25.9.2017)
 • Děkujeme za pomoc při stavbě týpí na školní zahradě více zde
  Fotografie z akce naleznete v části Foto a video.
Neděle 24.9.2017 / školní zahrada (20.9.2017)
 • Prosíme rodiče o pomoc při stavbě týpí na školní zahradě. Akce proběhne 24.9. v 15:00 hod. Těšíme se na společně strávené odpoledne s opékáním. Více zde a v šatnách dětí.
Středa 13.9.2017/Divadlo v MŠ (8.9.2017)
 • Ve středu 13.9. přijede do školky divadlo s pohádkou "Kašpárek v pekle".Zúčastní se:Žabky,Žížalky,Koťata,Včelky. Vybíráme 45,- Kč
Provoz 1. 9. 2017 (31.8.2017)
 • Přihlášené děti na 1. 9. budou umístěny ve třídě Žabky, v případě naplnění počtu dětí také ve třídě Koťata.
Třídní schůzky 2017 (30.8.2017)
 • Zveme rodiče na třídní schůzky.
  Tygříci: úterý 5.9. v 15:00 hod. ve své třídě
  Čertíci: středa 6.9. v 15:00 hod. ve své třídě
  Včelky: čtvrtek 7.9. v 15:30 hod. ve své třídě
  Lvíčata: čtvrtek 7.9. v 15:00 hod. ve své třídě
  Žabky: čtvrtek 7.9. v 15:30 hod. ve své třídě
  Koťata: pondělí 11.9. v 15:30 hod. ve své třídě
  Žížalky: úterý 12.9. v 15:15 hod. ve své třídě
  Kuřátka: čtvrtek 14.9. v 15:00 hod. ve své třídě

Telefonní čísla tříd (30.8.2017)
 • 1. třída Kuřátka t.č.: 601 574 498
  2. třída Žížalky t.č.:  601 574 499
  3. třída Žabky t.č.:   601 574 513
  4. třída Koťata t.č.:  601 574 500
  5. třída Čertíci t.č.:  727 835 399
  6. třída Včelky t.č.: 702 010 919
  7. třída Lvíčata t.č.: 723 397 693
  8. třída Tygříci t.č.:  725 940 054
seznamy dětí (27.8.2017)
 • Seznamy dětí na šk.rok 2017/18 naleznete v části  TŘÍDY .
Informace k platbám pro školní rok 2017/18 (27.8.2017)
 • Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 zde.
  Odloučené pracoviště ZŠ Bruntál, Cihelní 6 zde.
Dny otevřených dveří pro nově přijaté děti (16.8.2017)
 • Zveme rodiče a jejich děti na "Dny otevřených dveří".Přijďte se podívat ve středu 30.8. nebo ve čtvrtek 31.8. do školky,prohlédnout si třídu,zahradu,vybrat si značku,seznámit se s paní učitelkou.Dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. nebo odpoledne od 15.00 do 16.00 hod.Moc se na vás těšíme.

Upozornění na zvýšení stravného od 1.9.2017 (25.7.2017)
 • Výše stravného od 1.9.2017 bude 31,- Kč/den za celodenní stravování (ranní svačina 7,- Kč, oběd 18,- Kč, odpolední svačina 6,- Kč) a 25,- Kč/ den za polodenní stravování (ranní svačina 7,- Kč, oběd 18,- Kč).
přání (3.7.2017)
OTEVŘENÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST (30.6.2017)
 • Oznamujeme, že od pondělí 3.7. znovu otevíráme zahradu pro veřejnost.
  Na pořádek bude dohlížet paní Lenka Podlovská.

PLATBY O PRÁZDNINÁCH (27.6.2017)
 • Školné a stravné za měsíc červenec se bude vybírat v pondělí 10.7.2017 od 12:00 do 16:00 hod.Školné v ředitelně a stravné u vedoucí šk. jídelny. Rodičům, kteří mají dostatečně velký přeplatek bude částka za prázdninovou docházku stažena z přeplatku.
Prázdninový provoz/Informace o platbách (22.6.2017)
 • Informace o platbách během prázdnin naleznete zde.
Předběžné seznamy dětí/šk. rok 2017-18 (22.6.2017)
Pátek 23.6.2017/Uzavření zahrady pro veřejnost (22.6.2017)
 • Upozorňujeme, že bude zahrada pro veřejnost z organizačních důvodů v pátek 23.6. uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Výsledky přijímacího řízení / prázdniny 2017 (20.6.2017)
Čtvrtek 22.6.2017/Informativní schůzka pro nové rodiče (19.6.2017)
 • Zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 22.6. v 15:30 hod. ve třídě Žabky. Více zde.Na schůzku přijďte, prosím bez dětí.
Promítání zrušeno (19.6.2017)
 • Oznamujeme rodičům, že promítání 20.6.2017 je zrušeno.
Pondělí 19.6.2017/Uzavření zahrady pro veřejnost (19.6.2017)
 • Z důvodu konání školní akce, bude zahrada pro veřejnost v pondělí 19.6.uzavřena.
Oznámení / Rozloučení s předškoláky (16.6.2017)
 • Z důvodu nepříznivého počasí se Rozloučení s předškoláky odkládá na pondělí 19.6.2017. Žížalky budou spát ve školce v pátek 16.6., Tygříci a Lvíčata v pondělí 19.6. Více se dozvíte ve svých třídách.
Článek a video z oslavy Dne dětí na webu Města Bruntálu (14.6.2017)
 • Článek a video z oslavy Dne dětí ke zhlédnutí zde.

Úterý 13.6.2017/Včelky (9.6.2017)
 • V úterý 13.6. půjdou Včelky na "Výšlap na Uhlířský vrch". Odchod z MŠ v 8:30 hod, návrat na oběd. Více v šatnách dětí.
Pátek 8.6.2018 / Rozloučení s předškoláky (8.6.2017)
 • V pátek 8.6. v 16:30 hod. proběhne na zahradě naší MŠ "Rozloučení s předškoláky". Více informací zde.
Pozvánka pro rodiče a děti na promítání (7.6.2017)
 • Srdečně vás zveme na promítání videa, které zachycuje nejen počátky, ale zejména současnost naší školky.Více v šatnách dětí a zde..
Tabla předškoláků (7.6.2017)
 • Tabla našich předškoláků si můžete prohlédnout:
  Žížalky - výloha Papírnictví a drogerie Milián
  Lvíčata - výloha Papírnictví a drogerie Milián
  Čertíci - výloha KOH-I-NOOR
  Tygříci - Klenoty, zlatnictví na náměstí
Pátek 16.6.2017/Uzavření zahrady pro veřejnost (6.6.2017)
 • Z důvodu konání školní akce, bude zahrada pro veřejnost v pátek 16.6.uzavřena. V tento den bude zpřístupněna pouze malá zahrada před MŠ.
Úterý 13.06.2017/výlet  (5.6.2017)
 • v úterý 13.6. jedou Čertíci,Žížalky,Lvíčata a Tygříci na výlet do Opavy (ZOO koutek),a na zámek v Hradci nad Moravicí.Bližší informace naleznete v šatnách dětí těchto tříd.
Zahrada pro veřejnost (2.6.2017)
 • Zahrada pro veřejnost - upozornění návštěvníkům zde.
Upozornění rodičům (2.6.2017)
 • Upozornění rodičům - přebírání dětí zde.
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2017/ 18 (1.6.2017)
 • Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
  Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.


Čtvrtek 25.5.2017/fotografování tříd (22.5.2017)
 • Ve čtvrtek 25.5. se budou děti fotografovat na školní zahradě - společná fotka celého kolektivu třídy.
Oslava Dne dětí na zahradě naší Mateřské školy (18.5.2017)
 • V pátek 2.6.2017 oslavíme na zahradě naší Mateřské školy Den dětí na téma"Co se děje u rybníka". Podrobnější informace naleznete v šatnách dětí a zde. Program akce zde.
Informace / Převody o prázdninách (16.5.2017)
 • Od 15.5. do 16.6. mohou rodiče požádat o dočasné umístění svého dítěte v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.Tato služba je určená dětem zaměstnaných rodičů. Žádost (ke stažení zde nebo v Informacích o  škole - dokumenty)+kopii evidenčního listu a kopii zmocnění pro předání dítěte(vyžádejte si u tř. učitelky) odešlete poštou nebo e-mailem do náhradní MŠ. Informace o umístění v náhradní MŠ se dozvíte v naší MŠ do 23.6.2017.